Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 21.12.2019
Deadline for submitting applications: 31.12.2019

Adiunkt (koordynator projektów edukacyjnych) w Dziale Edukacji

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
nauki humanistyczne

OPIS STANOWISKA

• koordynowanie prac związanych z programem kulturalno-edukacyjnym dla Galerii Sztuki Starożytnej (udział w pracach zespołu projektowego, współpraca z innymi działami muzeum, odpowiedzialność za przebieg procedur administracyjnych i obieg dokumentacji finansowej),
• nadzór i koordynacja zadań w zakresie oferty programowej Galerii poprzez ścieżki: wirtualną, edukacyjną, familijną, zaangażowania, obcojęzyczną, profesjonalną i specjalną.
• nadzór merytoryczny nad lekcjami muzealnymi, oprowadzaniami, warsztatami i innymi zajęciami odbywającymi się w Galerii Sztuki Starożytnej,
• opracowywanie wytycznych do lekcji muzealnych i oprowadzeń dotyczących sztuki starożytnej,
• szkolenia edukatorów w zakresie sztuki starożytnej, w tym sprawdzanie scenariuszy i hospitacja zajęć,
• opracowywanie druków, kart edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych dotyczących sztuki starożytnej,
• opracowywanie merytoryczne i koordynacja programów edukacyjnych towarzyszących wystawom czasowym,
• opracowywanie merytoryczne i koordynacja kursu historii sztuki „Wielcy twórcy”,
• koordynacja prac nad utrzymaniem i rozbudową systemu audioprzewodników do galerii stałych i wystaw czasowych w Muzeum,
• przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych,
• przygotowywanie i procedowanie umów z partnerami zewnętrznymi,
• porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów,

WYMAGANIA

• wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek archeologia lub inne pokrewne np. historia sztuki, kulturoznawstwo, polonistyka),
• dobra znajomość historii sztuki polskiej i powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,
• 2-letnie doświadczenie w zakresie koordynacji programów edukacyjnych w instytucji kultury,
• doświadczenie w zakresie popularyzacji sztuki i kultury;
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (dodatkowy język obcy mile widziany),
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, odporność na stres,
• systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
• obsługa (Word, Excel, Paint, Power Point, Outlook oraz Adobe Reader).

OFERUJEMY

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;
• dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
• rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: styczeń 2020 r.
• wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie.

DODATKOWE INFORMACJE

http://www.mnw.art.pl/

WARUNKI APLIKOWANIA

• dokumenty należy złożyć do dnia 31.12.2019 r. do godziny 24.00,
• adres do przesyłania aplikacji: klatosinska@mnw.art.pl w tytule: nabór Dział Edukacji,
• decyduje data wpływu oferty na skrzynkę muzealną.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.