Полонистический бюллетень

Вакансия

Дата размещения: 21.12.2019
Заявки принимаются до: 31.12.2019

Adiunkt (koordynator projektów edukacyjnych) w Dziale Edukacji

Местность:
Warszawa
Области:
nauki humanistyczne

OPIS STANOWISKA

• koordynowanie prac związanych z programem kulturalno-edukacyjnym dla Galerii Sztuki Starożytnej (udział w pracach zespołu projektowego, współpraca z innymi działami muzeum, odpowiedzialność za przebieg procedur administracyjnych i obieg dokumentacji finansowej),
• nadzór i koordynacja zadań w zakresie oferty programowej Galerii poprzez ścieżki: wirtualną, edukacyjną, familijną, zaangażowania, obcojęzyczną, profesjonalną i specjalną.
• nadzór merytoryczny nad lekcjami muzealnymi, oprowadzaniami, warsztatami i innymi zajęciami odbywającymi się w Galerii Sztuki Starożytnej,
• opracowywanie wytycznych do lekcji muzealnych i oprowadzeń dotyczących sztuki starożytnej,
• szkolenia edukatorów w zakresie sztuki starożytnej, w tym sprawdzanie scenariuszy i hospitacja zajęć,
• opracowywanie druków, kart edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych dotyczących sztuki starożytnej,
• opracowywanie merytoryczne i koordynacja programów edukacyjnych towarzyszących wystawom czasowym,
• opracowywanie merytoryczne i koordynacja kursu historii sztuki „Wielcy twórcy”,
• koordynacja prac nad utrzymaniem i rozbudową systemu audioprzewodników do galerii stałych i wystaw czasowych w Muzeum,
• przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych MNW i ustawą Prawo zamówień publicznych,
• przygotowywanie i procedowanie umów z partnerami zewnętrznymi,
• porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów,

WYMAGANIA

• wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek archeologia lub inne pokrewne np. historia sztuki, kulturoznawstwo, polonistyka),
• dobra znajomość historii sztuki polskiej i powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,
• 2-letnie doświadczenie w zakresie koordynacji programów edukacyjnych w instytucji kultury,
• doświadczenie w zakresie popularyzacji sztuki i kultury;
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (dodatkowy język obcy mile widziany),
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, odporność na stres,
• systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
• obsługa (Word, Excel, Paint, Power Point, Outlook oraz Adobe Reader).

OFERUJEMY

• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy;
• dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
• rozpoczęcie okresu świadczenia pracy: styczeń 2020 r.
• wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie.

DODATKOWE INFORMACJE

http://www.mnw.art.pl/

WARUNKI APLIKOWANIA

• dokumenty należy złożyć do dnia 31.12.2019 r. do godziny 24.00,
• adres do przesyłania aplikacji: klatosinska@mnw.art.pl w tytule: nabór Dział Edukacji,
• decyduje data wpływu oferty na skrzynkę muzealną.

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах