Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Data dodania: 04.12.2022
Literaturoznawstwo

Książka bez granic

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Sztuki Edycji” pod redakcją Magdaleny Bizior-Dombrowskiej i Patryka Chłopka.

[...] Prezentowany numer „Sztuki Edycji” jest efektem zorganizowanej w kwietniu poprzedniego roku ogólnopolskiej konferencji naukowej „Książka bez granic”. Przygotowując ją wspólnymi siłami Katedry Edytorstwa i Literatury Polskiej Wydziału Humanistycznego UMK, Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK oraz Wydawnictwa Naukowego UMK, kierowaliśmy się chęcią zaaranżowania wymiany myśli nad rozwojem książki. Prelekcje dotyczyły m.in. alternatywnych projektów typograficznych na miarę nowego tysiąclecia, estetyki publikacji zarówno współczesnych, jak i kojarzonych z relatywnie niedaleką przeszłością, a także wyzwań stojących przed łączonym z książką designem. W nowym numerze czasopisma pomieszczono więc artykuły podejmujące tematykę ściśle edytorską (teksty m.in. Magdaleny Bizior-Dombrowskiej, Przemysława Kanieckiego i Beaty Bednarek), estetyki publikacji (artykuły Katarzyny Krzak-Weiss, Elżbiety Zarych, Dariusza Chemperka, Klaudii Sochy, Aleksandry Ćwiklińskiej i Kata-rzyny Wodniak), doświadczeń czytelniczych (Agnieszka Przybyszewska), nowoczesnej formy wyrazu (Dobrawa Lisak-Gębala) oraz projektowania publikacji (Katarzyna Janik, Patryk Chłopek). Tom uzupełniają rozmowa Wojciecha Kruszewskiego i Dariusza Pachockiego z Januszem Gruchałą oraz znajdujące się w dziale „Przeglądy, sprawozdania, polemiki” teksty Małgorzaty Sady (o edycjach wydawanych przez oficynę Gaberbocchus Press), Anny Juchnowicz (o projektach książkowych inspirowanych inkunabułami), Danuty Dąbrowskiej (artykuł podsumowujący dorobek Pracowni Projektowania Wydaw-nictw Multimedialnych i Książki Artystycznej Akademii Sztuki w Szczecinie), Katarzyny Kluczwajd (o hipertekstowych inspiracjach na podstawie autorskich publikacji opowia-dających o Toruniu), Agaty Kosmacz (o próbie znalezienia języka wizualnego dla opisu miasta) oraz Darii Makulec (recenzja Książki po okładce Patryka Mogilnickiego). [...]

Fragment Wstępu Magdaleny Bizior-Dombrowskiej i Patryka Chłopka

Spis treści

Artykuły i rozprawy: Słowacki w rękopisach (przypadek „Samuela Zborowskiego”), Magdalena Bizior-Dombrowska, 7-12; Wypadki intencji twórczych. Wokół autoryzowanych przez Tadeusza Konwickiego nowych kształtów utworów, Przemysław Kaniecki, 13-19; Jak Jan Kuglin poszukiwał ideału „książki pięknej”, Katarzyna Krzak-Weiss, 21-28; Piękne książki, książki ożywione, książki wzbogacone, książki zabawki – perspektywa interdyscyplinarna, Elżbieta Zarych, 29-42; Obraz i tekst – estetyka w edytorstwie. Casus „ptasich” książek Jacka Karczewskiego, Dariusz Chemperek, 43-51; Wokół literackich narracji lokacyjnych (kilka wstępnych rozpoznań), Agnieszka Przybyszewska, 53-63; Glitchem opętanie. Poetyka cyfrowych usterek w wierszach drukowanych, Dobrawa Lisak-Gębala, 65-74; Potencjalna rola badań UX w projektowaniu książki drukowanej, Katarzyna Janik, 75-83; OpenDyslexic – font (nie)przystosowany do potrzeb dyslektyków, Patryk Chłopek, 85-91; Artykuły, dokumenty, manuskrypty: Problemy związane z przygotowaniem wydania liryków Kniaźnina – na przykładzie ód z V i VI księgi Rękopisu Puławskiego, Beata Bednarek, 93-106; Książka kongenialna czy po prostu dobry projekt? Refleksje nad layoutami książek z różnych epok, Klaudia Socha, 107-124; Zobaczyć książkę. Typograficzne piękno XVI-wiecznego polskiego przekładu poradnika Piotra Krescencjusza „O pomnożeniu i rozkrzewieniu wszelakich pożytków”, Aleksandra Ćwiklińska, 125-142; Książkowe znaki proweniencyjne – komunikacja ponad granicami epok, Przemysław Pawlak, 143-166; Charakterystyka filigranów warszawskiej części Archiwum Filomatów, Kamila Oleszczuk-Kasperek, 167-175, Forma edytorska tygodnika „Przyjaciółka” – inspiracje i przemiany. Część 1: lata 1948–1956, Katarzyna Wodniak, 177-194; Słudzy wielkości. Rozmowy o edytorstwie, „Pracy edytorskiej nie da się zrobić, siedząc w kawiarni”. Rozmowa Wojciecha Kruszewskiego i Dariusza Pachockiego z Januszem Gruchałą, Janusz Gruchała, Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki, 195-207; Przeglądy, sprawozdania, polemiki, Gaberbocchus Press – eksperyment wydawniczy. Krótka historia we fragmentach, Małgorzata Sady, 209-218; Inna forma: książka artystyczna jako reinterpretacja „czarnej sztuki”, Anna Juchnowicz, 219-222; Alegorie dzielenia się obrazami (na podstawie praktyki edukacyjnej), Danuta Dąbrowska, 223-228; Hipertekstowe inspiracje w analogowo-książkowym opowiadaniu o Toruniu, Katarzyna Kluczwajd, 229-233; Miasto jako książka, Agata Kosmacz, 234-241; Jak oceniać „Książkę po okładce”?, Daria Makulec, 242-244; Informacje o Autorach, Przewodnik edytorski za 2022 rok, Katarzyna Płońska, Filip Bukowski, 251-253.

Informacje

Data dodania:
4 grudnia 2022; 15:51 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
4 grudnia 2022; 15:51 (Piotr Bordzoł)

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.