Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Data dodania: 23.01.2021
Literaturoznawstwo

Małe miasta

Czasopismo:
Świat i Słowo | 19(2) | 2012
ISSN:
1731-3317

Zgromadzone w tomie artykuły są wyjątkowo różne, wykorzystują rozmaite metody opisu przestrzeni. Bardzo trudno wskazać na cechę wspólną, wydaje się, że autorzy idealnie wpisują się w specyficzny eklektyzm definiujący małe organizmy miejskie. W artykułach przewijają się różne sposoby ujmowania i rozróżniania – od tych wykorzystujących konkretne dane statystyczne czy ustalenia wynikające z analizy źródeł historycznych do takich, które wskazują, że małe miasto to stan umysłu czy sposób obserwacji świata. Wskazują, że małe miasto w dużej mierze jest opowieścią o nim, jest próbą wpisania się w przestrzeń prywatną, której rozumienie możliwe (lub niemożliwe) jest wyłącznie na drodze dialogu. (Tomasz Bielak, Ewelina Gajewska, Tomasz Markiewka, Małe miasta - (nie)małe komplikacje..., w tomie niniejszym, s. 10)

„<Miejski> numer <Świata i Słowa> – będący pokłosiem międzynarodowej konferencji kulturoznawczej pt. Małe miasta, zorganizowanej przez Katedrę Literatury i Kultury Polskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku--Białej, która odbyła się w dniach 14–15 listopada 2011 roku – przynosi teksty socjologów, literaturoznawców, historyków i filozofów. Małe miasta często są tutaj przedmiotem badań, ale równie często stanowią szeroki kontekst lub pretekst do wskazania, że owe wyjątkowe, specyficzne, zawikłane relacje z opisywaną przestrzenią mogą stanowić klucz do rozwikłania zagadek związanych z ludzką egzystencją." (Tamże)

Spis treści

Tomasz Bielak, Ewelina Gajewska, Tomasz Markiewka, Małe miasta - (nie)małe komplikacje... 
Jacek Krywult, Nasze miasto - małe czy duże  

Studia i szkice

Agnieszka Szumilas, Wybrane aspekty rozwoju przestrzennego małego miasta w porównaniu do metropolii 

Mirosława Pindór, Jedno czy dwa miasta? Polityczne i kulturalne aspekty współpracy Cieszyna (RP) i Českého Těšína (RC) w latach 1990-2010 

Izabela Kaczmarzyk, Rozwój przemysłu i dziedzictwo poprzemysłowe jako czynniki zmieniające oblicze Zabrza 

Anna Chudzik, Miasto moje, a w nim? - kryzys tożsamości lokalnej czy nowy typ tożsamości (z badań nad poczuciem więzi z miejscem pochodzenia wśród młodzieży) 

Jerzy Kossek, Małe miasto vs metropolia - na przykładzie Chicago z przełomu XIX i XX wieku. Przestrzeń małych miasteczek jako składowych dużych miast odzwierciedlona w literaturze amerykańskiej 

Monika Bator, Kulturotwórcza rola kina w małych miastach Kielecczyzny do 1939 roku 

Maria Korusiewicz, Widok (?) z ziarnkiem piasku. Estetyczność, etyczność, wspólnotowość, czyli zapiski o kulturze tworzenia przestrzeni wspólnej 

Barbara Tomalak, Małe miasta w górskim pejzażu 

Katarzyna Justyniarska-Chojak, Bacząc się być podległą śmierci jako i inszy sąsiedzi... - tożsamość religijna mieszkańców Nowego Sącza (w świetle testamentów z I ćwierćwiecza XVII wieku) 

Monika Szczot, Prowincja jako nauczycielka historii, zwierciadło obyczajów i źródło wzruszeń. O Podróży z Warszawy do Biłgoraja Ignacego Krasickiego 

Ireneusz Gielata, Paryż i Warszawa, Yonville-l'Abbaye i Iksinów - miasta i miasteczka w twórczości realistów 

Magdalena Rumińska, Prowincja jako świat "na opak" Emancypantki Bolesława Prusa 

Marek Bernacki, Profetyczne (od)czytanie prowincji: Jerzy Stempowski - Esej berdyczowski 

Michał Kopczyk, Zbigniewa Herberta miasta prowincjonalne (w kręgu esejów autora) 

Agnieszka Pantuchowicz, Metafora zamrożona w czasie. O ciszy nad sztetlami 

Magdalena Piotrowska-Grot, Kuszeni przez nierealne - nieestetyczna prawda o prowincji w wybranych wierszach Andrzeja Bursy 

Marzena Lorenc, "Poetycka fotografia" Bielska Mieczysława Stanclika 

Mikołaj Mazuś, Spotkanie centrum z prowincją w działalności Dymitra Tuptały 

Dorota Gołek-Sepetliewa, Rodzima przestrzeń małego miasta w prozie bułgarskiego twórcy Stanisława Stratiewa 


Materiały, komentarze, recenzje

Anna Spólna, Zdradzony przez mowę. O tomie Pod światło Jacka Podsiadły 

Marek Bernacki, Ignacy Bieniek - artysta wszechstronny, artysta przypomniany 

Anna Barańska, Między teorią a praktyką 

Ewa Bartos, Poświatowska raz jeszcze 

Lubomír Hampl, Rozumiemy się lepiej dzięki wspólnej refleksji nad przeszłością i kulturą 

Linda Stobierska, Autonomia przemówiła 

Michał Kopczyk, Ślady obecności. Polskojęzyczny dorobek Katariny Šalamun-Biedrzyckiej 

Wojciech Załęcki, Kosmos – katedra 

Paulina Żmijowska, (A)symetrycznie doskonali 

Marzena Lorenc, Ikony codzienności  

Informacje

Strony:
356
Data dodania:
23 stycznia 2021; 15:47 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
25 stycznia 2021; 09:49 (Mariola Wilczak)

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

23.01.2021
Literaturoznawstwo

Świat i Słowo | 10(1) | 2008

Tytuł numeru: Mała ojczyzna

Numer „Świata i Słowa”, który przedstawimy Czytelnikom, ma  (...) charakter szczególny. Dotyczy przede wszystkim (tak ułożyły się teksty) „małej ojczyzny” nie jako metaforycznej kategorii opisu różnorodnych lokalnych przestrzeni kulturowych, ale konkretnego „tu” – teraz i wczoraj: obszaru Bielska-Białej oraz bliższych i dalszych okolic dwumiasta. To „mała ojczyzna” kolegium redakcyjnego pisma, znacznej części jego czytelników i przyjaciół, oraz instytucji wspierających nasz półrocznik finansowo (kiedyś Akademia Techniczno-Humanistyczna i Instytut Teologiczny, obecnie Książnica Beskidzka i Urząd Miasta Bielska-Białej). (Tomasz STĘPIEŃ, Renata JOCHYMEK, Mała ojczyzna, w tomie niniejszym, s. 16)

13.11.2019
Historia literatury

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | (XXIV) | 2018

Tytuł numeru: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich

Najnowszy numer rocznika ma charakter publikacji dwujęzycznej. Jego tytuł: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich oddaje zamierzenia Redakcji – chcieliśmy odejść w nim od tradycyjnego badania relacji literackich i kulturowych przez pryzmat „obrazów” i „stereotypów”, koncentrując się zamiast tego na wzajemnych inspiracjach (dawnych i aktualnych) oraz wspólnie realizowanych przez polonistów, slawistów i rusycystów projektach o charakterze naukowym – literaturoznawczych, tekstologicznych, translatorskich, edytorskich i kulturoznawczych.

02.07.2023
Literaturoznawstwo

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo | (13 (16)) | 2023

Tytuł numeru: Zaniedbane tropy

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru pt. Zaniedbane tropy. Zawiera on artykuły poświęcone tym figurom retorycznym, które nie doczekały się do tej pory należytych badań, a których opis często ogranicza się do mniej lub bardziej rozbudowanych informacji w podręcznikach. Z kolei w dziale Pożytki filologiczne dominuje Karol Irzykowski. W 150. rocznicę urodzin wielkiego krytyka przybliżamy jego działalność międzywojenną.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.