Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

z materiałów promocyjnych redaktorów tomu
Data dodania: 16.03.2023
Literaturoznawstwo

Transmedialne narracje drugoosobowe /Transmedial Second-person Narratives

Czasopismo:
ISSN:
0084-4446

Od czasu głośnej Przemiany Butora teoria narracji usiłuje, ze zmienną intensywnością, skonceptualizować zjawisko narracji drugoosobowej. Uznawana jest ona zazwyczaj za formę eksperymentalną, nienaturalną, efemeryczną; nie doczekała się dotąd stałego miejsca w typologiach narratologicznych na prawach równych narracji w pierwszej i trzeciej osobie.

Zwiększone zainteresowanie teoretyków narracji tym trybem opowiadania przypadło na dekady przełomu XX i XXI. Zmalało ono jednak, zanim tematyka relacji „ty” i „ja” doprowadziła do tzw. „zwrotu do Ty” (The You Turn), jaki ma miejsce od kilkunastu lat w
filozofii (umysłu, języka, w etyce i epistemologii), naukach społecznych i psychologii czy neuronauce. Jednakże w literaturze różnych kręgów językowych wyraźnie można zaobserwować wzrost popularności narracji drugoosobowej, zarówno w tekstach fikcjonalnych, jak i niefikcjonalnych. Nowym kontekstem kulturowym dla szerszego zastosowania różnych odmian narracji w drugiej osobie okazała się rewolucja cyfrowa i środowisko nowych technologii i nowych mediów. Gry wideo, hiperteksty, formy literatury cyfrowej, technologie interaktywne i wspólnotowe praktyki pisarskie oraz platformy społecznościowe często aktywizują właśnie ten typ narracji.

(Z Call for Papers)


Czasopismo wydawane jest w formacie Open Access.
Od 2019 roku artykuły publikowane są na licencjach Creative Commons:
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND) lub Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) 

COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe & Autorzy

PUNKTACJA MEiN 2021: 40 punktów

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.