Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

z materiałów promocyjnych redaktorów tomu
Data dodania: 16.03.2023
Literaturoznawstwo

Transmedialne narracje drugoosobowe /Transmedial Second-person Narratives

Czasopismo:
ISSN:
0084-4446

Od czasu głośnej Przemiany Butora teoria narracji usiłuje, ze zmienną intensywnością, skonceptualizować zjawisko narracji drugoosobowej. Uznawana jest ona zazwyczaj za formę eksperymentalną, nienaturalną, efemeryczną; nie doczekała się dotąd stałego miejsca w typologiach narratologicznych na prawach równych narracji w pierwszej i trzeciej osobie.

Zwiększone zainteresowanie teoretyków narracji tym trybem opowiadania przypadło na dekady przełomu XX i XXI. Zmalało ono jednak, zanim tematyka relacji „ty” i „ja” doprowadziła do tzw. „zwrotu do Ty” (The You Turn), jaki ma miejsce od kilkunastu lat w
filozofii (umysłu, języka, w etyce i epistemologii), naukach społecznych i psychologii czy neuronauce. Jednakże w literaturze różnych kręgów językowych wyraźnie można zaobserwować wzrost popularności narracji drugoosobowej, zarówno w tekstach fikcjonalnych, jak i niefikcjonalnych. Nowym kontekstem kulturowym dla szerszego zastosowania różnych odmian narracji w drugiej osobie okazała się rewolucja cyfrowa i środowisko nowych technologii i nowych mediów. Gry wideo, hiperteksty, formy literatury cyfrowej, technologie interaktywne i wspólnotowe praktyki pisarskie oraz platformy społecznościowe często aktywizują właśnie ten typ narracji.

(Z Call for Papers)


Czasopismo wydawane jest w formacie Open Access.
Od 2019 roku artykuły publikowane są na licencjach Creative Commons:
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND) lub Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) 

COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe & Autorzy

PUNKTACJA MEiN 2021: 40 punktów

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

03.11.2019
Literaturoznawstwo

Tematy i Konteksty | (8 (13)) | 2018

Tytuł numeru: Literatura Polska 1918-2018.Narracje, dyskursy, dzieła

Najnowszy numer czasopisma naukowego "Tematy i Konteskty" został poświęcony literaturze polskiej 1918–2018

13.11.2019
Historia literatury

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej | (XXIV) | 2018

Tytuł numeru: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich

Najnowszy numer rocznika ma charakter publikacji dwujęzycznej. Jego tytuł: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich oddaje zamierzenia Redakcji – chcieliśmy odejść w nim od tradycyjnego badania relacji literackich i kulturowych przez pryzmat „obrazów” i „stereotypów”, koncentrując się zamiast tego na wzajemnych inspiracjach (dawnych i aktualnych) oraz wspólnie realizowanych przez polonistów, slawistów i rusycystów projektach o charakterze naukowym – literaturoznawczych, tekstologicznych, translatorskich, edytorskich i kulturoznawczych.

18.05.2021
Literaturoznawstwo

Teksty Drugie | (1) | 2021

Tytuł numeru: Medycyna narracyjna

Numer pierwszy w 2021 roku, zatytułowany Medycyna narracyjna, poświęcony jest relacjom między doświadczaniem choroby, leczeniem i systemem medycznym a opowiadaniem. W zebranych tekstach dziedzina ta jest ujmowana przede wszystkim jako praktyka nacechowana etycznie, zmierzająca do upodmiotowienia pacjenta i uspołecznienia medycyny.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.