Biuletyn Polonistyczny

Osoba

19.12.2019

dr Julia Stefanyszyn

Dziedziny: Językoznawstwo, Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka
Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego. Asystent w Katedrze Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego imienia Iwana Franki.

Urodzona 14 czerwca 1983 roku w Nowojaworiwsku (obwód lwowski, Ukraina).

2005 r. – dyplom magistra filologii Uniwersytetu Lwowskiego w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa polskiego i ukraińskiego. 2009 – dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

2016 – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa polskiego. Rozprawę doktorską zatytułowaną „Innowacje frazeologiczne we współczesnej prozie polskiej” przygotowała pod kierunkiem prof. Ałły Krawczuk. Na Uniwersytecie Lwowskim uczy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania, prowadzi wykłady z morfologii, leksykologii, leksykografii polskiej.

Od 2018 roku – członkini zespołu egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół frazeologii polskiej w ujęciu synchronicznym, m.in. na problemach funkcjonowania frazeologizmów w tekstach oraz zagadnieniach innowacyjności frazeologicznej. Doświadczenie zawodowe na stanowisku wykładowcy języka polskiego dla studentów polonistyki lwowskiej przyczyniło się do pojawienia się w zakresie zainteresowań naukowych także problematyki glottodydaktycznej. Na pograniczu badań frazeologicznych i glottodydaktycznych znajdują się m.in. prace naukowe poświęcone aspektom nauczania studentów ukraińskich frazeologii polskiej na różnych etapach przyswojenia przez nich polszczyzny. Autor i współautor 21 prac naukowych., m.in. artykułów:

- Funkcjonowanie innowacji frazeologicznych w utworze literackim (na materiale utworów Izabeli Sowy), [w:] Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, red. M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, Poznań 2007, s. 761–767;

- Frazeologizmy w polskiej prozie młodzieżowej. Problemy z recepcją odbiorcy ukraińskiego uczącego się polszczyzny, [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. W. Miodunka, A. Seretny, Kraków 2008, s. 143–149;

- Frazeologia w programie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Lwowskim oraz w materiałach egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, [w:] Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich, red. J. Tambor, A. Kravchuk, O. Antoniv, Lvov 2010, s. 136–143 (współautorstwo z Julią Sahatą);

- Po nitce do szczęścia… Polskość a wielokulturowość, inwencja a konwencja we frazeologii polskich nagłówków prasowych (aspekt glottodydaktyczny), [w:] Tożsamość na styku kultur, red. I. Masojć, H. Sokołowska, Vilnius 2011, s. 495–506;

- Inwencja a konwencja we frazeologii odmiany artystycznej współczesnej polszczyzny, [w:] Rozprawy komisji językowej. T. LIX, red. S. Gala, Łódź 2013, s. 33–43.

Publikacje dostępne w wolnym dostępie (open access):

Frazeologia polskich młodzieżowych tekstów literackich w nauczaniu Ukraińców

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s439-445/Acta_Universitatis_Lodziensis_Ksztalcenie_Polonistyczne_Cudzoziemcow-r2010-t17-s439-445.pdf

Inwencja i konwencja we frazeologii odmiany artystycznej współczesnej polszczyzny

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-540a5b5a-8a81-4867-a2ed-a4beaf2bf215

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.