Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Data dodania: 27.02.2024
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.03.2024

Studencki Nobel 2024

Fundator/organizator:
Grupy docelowe:
Studenci

Niezależnie Zrzeszenie Studentów zaprasza do wzięcia udziału w XV edycji programu stypendialnego, który ułatwia zaistnienie w świecie biznesu, nauki i kultury.

Zgodnie z Regulaminem uczestnikiem Konkursu może zostać student uczelni wyższej państwowej lub prywatnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który:

a) jest studentem studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, studiów uzupełniających magisterskich lub studiów jednolitych magisterskich;

b) dostarczył kopię zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta wydanego przez Uczelnię;

c) prawidłowo zarejestrował się i wypełnił formularz konkursowy dostępny na stronie studenckinobel.info.pl, według wzoru umieszczonego na oficjalnej stronie Konkursu, będący podstawą do oceny osiągnięć Uczestnika w Konkursie.

Uczestnikiem Konkursu nie może być:

a) student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich;

b) osoba, która w dniu 25 maja 2024 r., tj. zakończenia III etapu Konkursu nie posiada ważnego statusu studenta.

Uczestnikiem Konkursu może zostać obcokrajowiec, który jest studentem uczelni wyższej państwowej lub prywatnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnik może zgłosić swoją kandydaturę w nie więcej niż w jednej Kategorii konkursowej..Wybiera Kategorię zgodnie z dziedzinami, w których dysponuje odpowiednimi osiągnięciami. Nie musi pokrywać się ona z deklarowanym kierunkiem studiów.

Kategorie konkursowe:

  • Działalność społeczna
  • Dziennikarstwo i literatura
  • Fizyka i astronomia
  • Medycyna i farmacja
  • Nauki ekonomiczne
  • Nauki przyrodnicze i energetyka
  • Nauki społeczne
  • Nauki techniczne
  • Sztuka.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 5000 netto lub rzeczowe i inne.

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
27 lutego 2024; 10:18 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
27 lutego 2024; 10:18 (Piotr Bordzoł)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.