Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 11.04.2018
Языкознание

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

  Автор/Редактор:
  Издательство:
  ISBN:
  978-83-8088-451-9

  Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w dwóch poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. W przygotowaniu znajduje się kolejny tom – Kreatywność językowa w literaturze i mediach.

  Poszczególne zagadnienia przedstawione przez badaczy zostały zgrupowane w pięciu częściach, z których każda ściśle wiąże się z kreatywnością na płaszczyźnie językowej, ale dotyczy nieco innych jej aspektów (kreatywność stricte językowa, kreatywność językowa a odmiany języka, kreatywność językowa w przestrzeni publicznej: politycznej, medialnej, miejskiej). Autorzy, wyczuleni na nowe zjawiska językowe, prezentują aktualny materiał badawczy. Interesują się przede wszystkim niestandardowym użyciem języka, które traktują nie jako odstępstwo od normy, lecz przejaw twórczego myślenia.

  Czytelników zainteresowanych kreatywnością językową w bardziej praktycznym ujęciu zachęcamy do sięgnięcia po Kreatywność językową w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów, z bogatym materiałem ilustracyjnym oraz niebanalnymi, rozwijającymi ćwiczeniami.

  Содержание

  Spis treści

  WSTĘP 7

  CZĘŚĆ I. Kreatywność w języku i językoznawstwie 9
  Grzegorz Wlaźlak, Pomiędzy kreatywnością a produktywnością morfologiczną: rola analogii w języku 11
  Piotr Nagórka, Kreatywność a język lingwistyki 23
  Natalia Lyzhnikova, Obraz skóry w polskiej frazeologii 37
  Mateusz Gaze, Czy ćwiczenia słowotwórcze muszą być nudne? 47

  CZĘŚĆ II. Kreatywność językowa w przestrzeni miasta 61
  Dominika Krysztofowicz, Zofia Krupienicz, Krajobraz językowy ul. Ratajczaka oraz ul. Garbary w Poznaniu 63
  Magdalena Nowakowska, Szata informacyjna miasta jako przejaw kreatywności językowej jegomieszkańców na przykładzie Pabianic 77
  Agnieszka Spasińska, „RTS <3 ŁKS”. Topika i wizerunek kibica w wybranych napisach na łódzkich murach 87

  Katarzyna Pasikowska, Kto się czubi, ten się lubi? Street art jako narzędzie w rywalizacji łódzkich klubów piłkarskich 97

  CZĘŚĆ III. Kreatywność językowa w socjolektach 107

  Rafał Maćkowiak, Kreatywność językowa konsolowców na przykładzie nagłówków z czasopisma „PSX Extreme 109

  Aleksandra Ciarkowska, Przejawy kreatywności leksykalnej w socjolekcie graczy komputerowych 127

  CZĘŚĆ IV. Kreatywność językowa w reklamie 137

  Katarzyna Burska, Nazwy wycieczek zagranicznych oferowanych przez biuro podróży Rainbow Tours 139

  Magdalena Piątek, Przejawy kreatywności językowej w segmencie reklam TP i Orange z kampanii „Serce i Rozum” 159

  Ewelina Woźniak-Wrzesińska, Kreatywność (językowa) w amatorskich łódzkich reklamach – na przykładzie dokumentacji projektu „Niewidzialne miasto” 171

  Alicja Ptak, Humor językowy na koszulkach 187

   

  CZĘŚĆ V. Kreatywność językowa w debacie publicznej 201

  Kamil Durajczyk, Kreatywność językowa w polskiej polityce – funkcje i perspektywa historyczna 203

  Elżbieta Pieniążek-Niemczuk, Pogląd słabszy uczynić silniejszym – kreatywność językowa w dyskursie politycznym 217

  Anita Brzyszcz, Przykłady kreatywności językowej w procesie feminizowania współczesnej polszczyzny 231

  Информация

  Начало событияГод публикации:
  2017
  Страниц:
  246
  Дата размещения:
  11 апреля 2018; 23:02 (Sylwia Pikula)
  Дата правки:
  11 апреля 2018; 23:02 (Sylwia Pikula)

  Смотреть также

  11.04.2018
  Языкознание

  Kreatywność językowa w literaturze i mediach

  Автор/Редактор: Bartłomiej Cieśla, Magdalena Pietrzak

  Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnejoraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej.

  25.11.2018
  Языкознание

  Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność

  Автор/Редактор: Małgorzata Pachowicz

  Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat języka młodzieży, a więc grupy wyodrębnianej z ogółu społeczeństwa ze względu na wiek i przeważnie wykonywaną czynność uczenia się (lub uczenia się i pracy). Autorka książki wychodzi z założenia, iż w komunikacji wewnątrzgrupowej mowa młodych ludzi, w tym uczniów i studentów, pozostaje wyrazem zarówno opozycji do oficjalnego języka, jak i dezaprobaty i krytycznej postawy wobec innych osób, zwłaszcza osób dorosłych.

  14.05.2019
  Языкознание

  Język poezji Leopolda Staffa

  Автор/Редактор: Mirosława Alicja Białoskórska

  Studium językowo-stylistyczne poświęcone poezji Leopolda Staffa.

  06.05.2021
  Языкознание

  Fizyczne aspekty ludzkiego życia i ich odzwierciedlenie w języku i literaturze

  Автор/Редактор: Leonarda Mariak

  Niniejsza monografia jest ostatnią z cyklu pracą zbiorową, która powstała dzięki  współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz badaczy z rożnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski.

  Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах