Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 11.04.2018
Linguistics

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

  ISBN:
  978-83-8088-451-9

  Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w dwóch poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. W przygotowaniu znajduje się kolejny tom – Kreatywność językowa w literaturze i mediach.

  Poszczególne zagadnienia przedstawione przez badaczy zostały zgrupowane w pięciu częściach, z których każda ściśle wiąże się z kreatywnością na płaszczyźnie językowej, ale dotyczy nieco innych jej aspektów (kreatywność stricte językowa, kreatywność językowa a odmiany języka, kreatywność językowa w przestrzeni publicznej: politycznej, medialnej, miejskiej). Autorzy, wyczuleni na nowe zjawiska językowe, prezentują aktualny materiał badawczy. Interesują się przede wszystkim niestandardowym użyciem języka, które traktują nie jako odstępstwo od normy, lecz przejaw twórczego myślenia.

  Czytelników zainteresowanych kreatywnością językową w bardziej praktycznym ujęciu zachęcamy do sięgnięcia po Kreatywność językową w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów, z bogatym materiałem ilustracyjnym oraz niebanalnymi, rozwijającymi ćwiczeniami.

  List of contents

  Spis treści

  WSTĘP 7

  CZĘŚĆ I. Kreatywność w języku i językoznawstwie 9
  Grzegorz Wlaźlak, Pomiędzy kreatywnością a produktywnością morfologiczną: rola analogii w języku 11
  Piotr Nagórka, Kreatywność a język lingwistyki 23
  Natalia Lyzhnikova, Obraz skóry w polskiej frazeologii 37
  Mateusz Gaze, Czy ćwiczenia słowotwórcze muszą być nudne? 47

  CZĘŚĆ II. Kreatywność językowa w przestrzeni miasta 61
  Dominika Krysztofowicz, Zofia Krupienicz, Krajobraz językowy ul. Ratajczaka oraz ul. Garbary w Poznaniu 63
  Magdalena Nowakowska, Szata informacyjna miasta jako przejaw kreatywności językowej jegomieszkańców na przykładzie Pabianic 77
  Agnieszka Spasińska, „RTS <3 ŁKS”. Topika i wizerunek kibica w wybranych napisach na łódzkich murach 87

  Katarzyna Pasikowska, Kto się czubi, ten się lubi? Street art jako narzędzie w rywalizacji łódzkich klubów piłkarskich 97

  CZĘŚĆ III. Kreatywność językowa w socjolektach 107

  Rafał Maćkowiak, Kreatywność językowa konsolowców na przykładzie nagłówków z czasopisma „PSX Extreme 109

  Aleksandra Ciarkowska, Przejawy kreatywności leksykalnej w socjolekcie graczy komputerowych 127

  CZĘŚĆ IV. Kreatywność językowa w reklamie 137

  Katarzyna Burska, Nazwy wycieczek zagranicznych oferowanych przez biuro podróży Rainbow Tours 139

  Magdalena Piątek, Przejawy kreatywności językowej w segmencie reklam TP i Orange z kampanii „Serce i Rozum” 159

  Ewelina Woźniak-Wrzesińska, Kreatywność (językowa) w amatorskich łódzkich reklamach – na przykładzie dokumentacji projektu „Niewidzialne miasto” 171

  Alicja Ptak, Humor językowy na koszulkach 187

   

  CZĘŚĆ V. Kreatywność językowa w debacie publicznej 201

  Kamil Durajczyk, Kreatywność językowa w polskiej polityce – funkcje i perspektywa historyczna 203

  Elżbieta Pieniążek-Niemczuk, Pogląd słabszy uczynić silniejszym – kreatywność językowa w dyskursie politycznym 217

  Anita Brzyszcz, Przykłady kreatywności językowej w procesie feminizowania współczesnej polszczyzny 231

  Information

  Year of publication:
  2017
  Pages:
  246

  See also

  23.05.2019
  Linguistics

  Współczesny i dawny obraz rodziny w języku, red. Leonarda Mariak

  Author/Editor:

  Niniejsza monografia jest ostatnią z cyklu pracą zbiorową, która powstała dzięki współpracy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz badaczy z rożnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całej Polski.

  11.04.2018
  Linguistics

  Kreatywność językowa w literaturze i mediach

  Author/Editor: Bartłomiej Cieśla, Magdalena Pietrzak

  Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnejoraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej.

  11.04.2018
  Didactics

  Tadeusz Czapczyński (1884-1958) Pedagog - literaturoznawca - literat

  Author/Editor: Małgorzata Gajak-Toczek

  W publikacji zaprezentowano sylwetkę Tadeusza Czapczyńskiego, jednego z wybitnych polonistów międzywojnia, działacza oświatowego, autora podręczników i książek dla nauczycieli, badacza literatury i literata. Szczególnie ważna – zarówno w refleksji nad historią dydaktyki, jak i dla projektowania zmian we współczesnej oświacie – jest jego antropocentryczno-kulturowa wizja kształcenia polonistycznego (literackiego i językowego), która w sposób zasadniczy przyczyniła się do odejścia od dydaktyki bazującej na pamięciowym reprodukowaniu treści w kierunku nauczania angażującego młodych ludzi w proces kształcenia. Ponadto jego studia literaturoznawcze są dowodem na to, że umiejętnie łączył pracę badawczą z warsztatem nauczyciela.  

  27.05.2020
  Linguistics

  Leksykalno-stylistyczne zjawiska w Trylogii i Krzyżakach Henryka Sienkiewicza

  Author/Editor: Leonarda Mariak

  Tom studiów został poświęcony językowi Trylogii i Krzyżaków, czyli najważniejszym powieściom historycznym w dorobku pisarskim Sienkie­wicza.

  We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.