Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 11.04.2018
Linguistics

Kreatywność językowa w literaturze i mediach

ISBN:
978-83-8088-702-2

Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnejoraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej.

Poszczególne zagadnienia prezentowane przez badaczy zostały podzielone na dwie części – dotyczące kreatywności w mediach oraz w literaturze. Oprócz prasy i radia autorów szczególnie interesuje przestrzeń Internetu . Czytelnicy znajdą w publikacji m.in. takie zagadnienia, jak: kreatywność copywriterów i użytkowników portali społecznościowych, forma i funkcja memów internetowych, neologizmy i metafory w wypowiedziach dziennikarzy, wyrazy potoczne i ekspresywne w pismach młodzieżowych. Ponadto w części dotyczącej literatury autorzy analizują nowe gatunki i utwory.

Czytelników zainteresowanych kreatywnością językową w bardziej praktycznym ujęciu zachęcamy do sięgnięcia po Kreatywność językową w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów, z bogatym materiałem ilustracyjnym oraz niebanalnymi, rozwijającymi ćwiczeniami.

List of contents

Spis treści

CZĘŚĆ I – KREATYWNOŚĆ W MEDIACH 9
Paulina Buczek – Wpływ komunikacji internetowej (CMC) na kreatywność językową polskich internautów 9
Bartłomiej Cieśla – Autoprezentacja firm copywriterskich 19
Barbara Matuszczyk – Dziedzictwo czy nowatorstwo współczesnych pism młodzieżowych? 35
Ewa Wiecha-Kartowska – „Tani nocleg Warszawa”– czyli kreatywność językowa SEO-copywritingu 49
Ita Głowacka – Hasztagi jako nowa forma komunikowania społeczności sieciowej 61
Jagoda Sałaj – Przeobrażenia stylów pisania w sferze publicznej. Refleksja nad jakością słowa w komunikacji 73
Justyna Sochacka – Językowy obraz kobiety w felietonach Hanny Bakuły 89
Katarzyna Furmaniak – Bloger (nie)jedno ma imię. Środki słowotwórcze wykorzystane w pseudonimach internetowych 101
Kamila Mrozek-Kochanek – Ridendo discimus. Łacińskie memy internetowe z LOLcatami w roli głównej 111
Małgorzata Berezowska – Nowe tendencje leksykalne w języku polskich i włoskich użytkowniczek forów dyskusyjnych 127
Michał Skrzypski – Kreatywność językowa w mediach na przykładach wybranych relacji radiowych Tomasza Zimocha 141
Magdalena Wismont – Świadomość modyfikacji związków frazeologicznych w nagłówkach prasowych na przykładzie „Angory” 151

CZĘŚĆ II – Kreatywność w literaturze 163
Agnieszka Kmita – „Niewymienna Moja Na Nic” – kreatywność językowa w formułach etykietalnych listów Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory 163
Daniel Dzienisiewicz, Filip Graliński, Piotr Wierzchoń – Archikastrat, emancypaństwo i krytykretyni − głos lingwochronologizatorów w sprawie kreatywności językowej Adolfa Nowaczyńskiego 173
Joanna Duda – Kreatywność językowa na przykładzie utworu Romeo kiffe Juliette autorstwa Grand Corps Malade 189
Joanna Graca – Kreatywność językowa w kolażach Herty Müller – próba analizy dzieła liberackiego 201
Jagoda Kryg – Kombinatoryka literacka przed epoką Oulipo 213
Maria Janus – Język nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży. Świeży, nowy, odważny? 229
Marta Nowak – Język elficki jako element kreowania świata fantasy w twórczości J.R.R. Tolkiena 243
Sylwia Folgert – „Słowotwory”, „dziwotwory” i inne (s)twory, czyli środki słowotwórcze w poezji dziecięcej Michała Rusinka 255

Information

Year of publication:
2017
Pages:
266
Added on:
11 April 2018; 22:51 (Sylwia Pikula)
Edited on:
11 April 2018; 22:51 (Sylwia Pikula)

See also

11.04.2018
Linguistics

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

Author/Editor: Katarzyna Burska, Rafał Zarębski

Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w dwóch poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. W przygotowaniu znajduje się kolejny tom – Kreatywność językowa w literaturze i mediach.

25.11.2018
Linguistics

Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność

Author/Editor: Małgorzata Pachowicz

Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat języka młodzieży, a więc grupy wyodrębnianej z ogółu społeczeństwa ze względu na wiek i przeważnie wykonywaną czynność uczenia się (lub uczenia się i pracy). Autorka książki wychodzi z założenia, iż w komunikacji wewnątrzgrupowej mowa młodych ludzi, w tym uczniów i studentów, pozostaje wyrazem zarówno opozycji do oficjalnego języka, jak i dezaprobaty i krytycznej postawy wobec innych osób, zwłaszcza osób dorosłych.

17.05.2019
Linguistics

„Estetyka językowa w komunikowaniu. Prace dedykowane Profesorowi Marianowi Bugajskiemu”

Author/Editor: Monika Katarzyna Kaczor, Magdalena Steciąg

Tom „Estetyka językowa w komunikowaniu” jest kontynuacją cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą komunikacją językową, który został przed dekadą zainicjowany w Zakładzie Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego refleksją nad normą w komunikowaniu (Norma a komunikacja, Wrocław 2009). (...)

28.05.2020
Linguistics

Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie

Author/Editor: Ewa Kołodziejek

Książka zawiera teksty autorstwa Ewy Kołodziejek opublikowane w latach 2008–2016 w rożnych czasopismach i tomach zbiorowych. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.