Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 11.04.2018
Языкознание

Kreatywność językowa w literaturze i mediach

Автор/Редактор:
Издательство:
ISBN:
978-83-8088-702-2

Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnejoraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej.

Poszczególne zagadnienia prezentowane przez badaczy zostały podzielone na dwie części – dotyczące kreatywności w mediach oraz w literaturze. Oprócz prasy i radia autorów szczególnie interesuje przestrzeń Internetu . Czytelnicy znajdą w publikacji m.in. takie zagadnienia, jak: kreatywność copywriterów i użytkowników portali społecznościowych, forma i funkcja memów internetowych, neologizmy i metafory w wypowiedziach dziennikarzy, wyrazy potoczne i ekspresywne w pismach młodzieżowych. Ponadto w części dotyczącej literatury autorzy analizują nowe gatunki i utwory.

Czytelników zainteresowanych kreatywnością językową w bardziej praktycznym ujęciu zachęcamy do sięgnięcia po Kreatywność językową w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów, z bogatym materiałem ilustracyjnym oraz niebanalnymi, rozwijającymi ćwiczeniami.

Содержание

Spis treści

CZĘŚĆ I – KREATYWNOŚĆ W MEDIACH 9
Paulina Buczek – Wpływ komunikacji internetowej (CMC) na kreatywność językową polskich internautów 9
Bartłomiej Cieśla – Autoprezentacja firm copywriterskich 19
Barbara Matuszczyk – Dziedzictwo czy nowatorstwo współczesnych pism młodzieżowych? 35
Ewa Wiecha-Kartowska – „Tani nocleg Warszawa”– czyli kreatywność językowa SEO-copywritingu 49
Ita Głowacka – Hasztagi jako nowa forma komunikowania społeczności sieciowej 61
Jagoda Sałaj – Przeobrażenia stylów pisania w sferze publicznej. Refleksja nad jakością słowa w komunikacji 73
Justyna Sochacka – Językowy obraz kobiety w felietonach Hanny Bakuły 89
Katarzyna Furmaniak – Bloger (nie)jedno ma imię. Środki słowotwórcze wykorzystane w pseudonimach internetowych 101
Kamila Mrozek-Kochanek – Ridendo discimus. Łacińskie memy internetowe z LOLcatami w roli głównej 111
Małgorzata Berezowska – Nowe tendencje leksykalne w języku polskich i włoskich użytkowniczek forów dyskusyjnych 127
Michał Skrzypski – Kreatywność językowa w mediach na przykładach wybranych relacji radiowych Tomasza Zimocha 141
Magdalena Wismont – Świadomość modyfikacji związków frazeologicznych w nagłówkach prasowych na przykładzie „Angory” 151

CZĘŚĆ II – Kreatywność w literaturze 163
Agnieszka Kmita – „Niewymienna Moja Na Nic” – kreatywność językowa w formułach etykietalnych listów Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory 163
Daniel Dzienisiewicz, Filip Graliński, Piotr Wierzchoń – Archikastrat, emancypaństwo i krytykretyni − głos lingwochronologizatorów w sprawie kreatywności językowej Adolfa Nowaczyńskiego 173
Joanna Duda – Kreatywność językowa na przykładzie utworu Romeo kiffe Juliette autorstwa Grand Corps Malade 189
Joanna Graca – Kreatywność językowa w kolażach Herty Müller – próba analizy dzieła liberackiego 201
Jagoda Kryg – Kombinatoryka literacka przed epoką Oulipo 213
Maria Janus – Język nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży. Świeży, nowy, odważny? 229
Marta Nowak – Język elficki jako element kreowania świata fantasy w twórczości J.R.R. Tolkiena 243
Sylwia Folgert – „Słowotwory”, „dziwotwory” i inne (s)twory, czyli środki słowotwórcze w poezji dziecięcej Michała Rusinka 255

Информация

Начало событияГод публикации:
2017
Страниц:
266
Дата размещения:
11 апреля 2018; 22:51 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
11 апреля 2018; 22:51 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

11.04.2018
Языкознание

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej

Автор/Редактор: Katarzyna Burska, Rafał Zarębski

Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w dwóch poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. W przygotowaniu znajduje się kolejny tom – Kreatywność językowa w literaturze i mediach.

25.11.2018
Языкознание

Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność

Автор/Редактор: Małgorzata Pachowicz

Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat języka młodzieży, a więc grupy wyodrębnianej z ogółu społeczeństwa ze względu na wiek i przeważnie wykonywaną czynność uczenia się (lub uczenia się i pracy). Autorka książki wychodzi z założenia, iż w komunikacji wewnątrzgrupowej mowa młodych ludzi, w tym uczniów i studentów, pozostaje wyrazem zarówno opozycji do oficjalnego języka, jak i dezaprobaty i krytycznej postawy wobec innych osób, zwłaszcza osób dorosłych.

28.05.2020
Языкознание

Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej polszczyźnie

Автор/Редактор: Ewa Kołodziejek

Książka zawiera teksty autorstwa Ewy Kołodziejek opublikowane w latach 2008–2016 w rożnych czasopismach i tomach zbiorowych. 

17.05.2019
Языкознание

„Estetyka językowa w komunikowaniu. Prace dedykowane Profesorowi Marianowi Bugajskiemu”

Автор/Редактор: Monika Katarzyna Kaczor, Magdalena Steciąg

Tom „Estetyka językowa w komunikowaniu” jest kontynuacją cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą komunikacją językową, który został przed dekadą zainicjowany w Zakładzie Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego refleksją nad normą w komunikowaniu (Norma a komunikacja, Wrocław 2009). (...)

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах