Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 11.04.2018
Языкознание

Kreatywność językowa w literaturze i mediach

Автор/Редактор:
Издательство:
ISBN:
978-83-8088-702-2

Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnejoraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej.

Poszczególne zagadnienia prezentowane przez badaczy zostały podzielone na dwie części – dotyczące kreatywności w mediach oraz w literaturze. Oprócz prasy i radia autorów szczególnie interesuje przestrzeń Internetu . Czytelnicy znajdą w publikacji m.in. takie zagadnienia, jak: kreatywność copywriterów i użytkowników portali społecznościowych, forma i funkcja memów internetowych, neologizmy i metafory w wypowiedziach dziennikarzy, wyrazy potoczne i ekspresywne w pismach młodzieżowych. Ponadto w części dotyczącej literatury autorzy analizują nowe gatunki i utwory.

Czytelników zainteresowanych kreatywnością językową w bardziej praktycznym ujęciu zachęcamy do sięgnięcia po Kreatywność językową w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów, z bogatym materiałem ilustracyjnym oraz niebanalnymi, rozwijającymi ćwiczeniami.

Содержание

Spis treści

CZĘŚĆ I – KREATYWNOŚĆ W MEDIACH 9
Paulina Buczek – Wpływ komunikacji internetowej (CMC) na kreatywność językową polskich internautów 9
Bartłomiej Cieśla – Autoprezentacja firm copywriterskich 19
Barbara Matuszczyk – Dziedzictwo czy nowatorstwo współczesnych pism młodzieżowych? 35
Ewa Wiecha-Kartowska – „Tani nocleg Warszawa”– czyli kreatywność językowa SEO-copywritingu 49
Ita Głowacka – Hasztagi jako nowa forma komunikowania społeczności sieciowej 61
Jagoda Sałaj – Przeobrażenia stylów pisania w sferze publicznej. Refleksja nad jakością słowa w komunikacji 73
Justyna Sochacka – Językowy obraz kobiety w felietonach Hanny Bakuły 89
Katarzyna Furmaniak – Bloger (nie)jedno ma imię. Środki słowotwórcze wykorzystane w pseudonimach internetowych 101
Kamila Mrozek-Kochanek – Ridendo discimus. Łacińskie memy internetowe z LOLcatami w roli głównej 111
Małgorzata Berezowska – Nowe tendencje leksykalne w języku polskich i włoskich użytkowniczek forów dyskusyjnych 127
Michał Skrzypski – Kreatywność językowa w mediach na przykładach wybranych relacji radiowych Tomasza Zimocha 141
Magdalena Wismont – Świadomość modyfikacji związków frazeologicznych w nagłówkach prasowych na przykładzie „Angory” 151

CZĘŚĆ II – Kreatywność w literaturze 163
Agnieszka Kmita – „Niewymienna Moja Na Nic” – kreatywność językowa w formułach etykietalnych listów Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory 163
Daniel Dzienisiewicz, Filip Graliński, Piotr Wierzchoń – Archikastrat, emancypaństwo i krytykretyni − głos lingwochronologizatorów w sprawie kreatywności językowej Adolfa Nowaczyńskiego 173
Joanna Duda – Kreatywność językowa na przykładzie utworu Romeo kiffe Juliette autorstwa Grand Corps Malade 189
Joanna Graca – Kreatywność językowa w kolażach Herty Müller – próba analizy dzieła liberackiego 201
Jagoda Kryg – Kombinatoryka literacka przed epoką Oulipo 213
Maria Janus – Język nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży. Świeży, nowy, odważny? 229
Marta Nowak – Język elficki jako element kreowania świata fantasy w twórczości J.R.R. Tolkiena 243
Sylwia Folgert – „Słowotwory”, „dziwotwory” i inne (s)twory, czyli środki słowotwórcze w poezji dziecięcej Michała Rusinka 255

Информация

Начало событияГод публикации:
2017
Страниц:
266

Смотреть также

21.04.2018
Литературоведение

Biblia w dramacie

Автор/Редактор: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

15.05.2018
литература

"Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759

Автор/Редактор: Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska

Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta jednego z najznamienitszych rodów I Rzeczypospolitej.

21.05.2018
Языкознание

Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia

Автор/Редактор: Marek Ruszkowski

Wariantywność obejmuje prawie wszystkie obszary działalności językowej człowieka. Pewnym wyjątkiem są nazwy własne, których kanoniczną postać rejestrują wykazy urzędowe, dokumenty, spisy itp., choć i tu zdarzają się wyjątki. Nie sposób więc ogarnąć całości zagadnienia, stąd próba opisu tych form wariantywnych, które nie doczekały się analiz językoznawczych lub były badane marginalnie.

24.05.2018
Литературоведение

Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości

Автор/Редактор: Daniel Kalinowski

Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах