Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 05.10.2018
Литературная история

Poetyka losu i historii

Obszerny zbiór, który ukazał sie w 2017 r., to dar pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego oraz licznych przedstawicieli świata nauki z innych ośrodków akademickich dla Profesora Tadeusza Budrewicza w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. 

Artykuły w nim zawarte dotyczą Osoby Jubilata (część I) i określają główny zakres badań przez Niego prowadzonych: literatury, krytyki literackiej, poetyki, stylistyki, estetyki, czasopiśmiennictwa, tradycji literackiej i życia literackiego w Polsce w XIX i XX wieku (część II).

Содержание

Od redakcji
5
CZĘŚĆ I
Józef Bachórz
Poniektóre spotkania moje
z Profesorem Tadeuszem Budrewiczem
9
Katarzyna Wądolny-Tatar
Tytan nauki o tytanie literatury. Naukowy idiolekt Tadeusza Budrewicza (na podstawie studiów
o Józefie Ignacym Kraszewskim)
14
Urszula Kowalczuk
Profesor Tadeusz Budrewicz jako badacz poezji polskiej drugiej połowy XIX wieku. Przegląd kwestii najważniejszych
33
Beata Katarzyna Obsulewicz
Stanisław Fita, Tadeusz Budrewicz
i Eliza Orzeszkowa. Związki tekstowe
49
Krystyna Latawiec
Lekcja uważnego czytania.
Tadeusz Budrewicz o prozie
spod znaku emancypacji społecznej
71
Zbigniew Fałtynowicz
Coś Ty Suwałkom zrobił, Tadeuszu
82
Ewa Horyń, Stanisław Koziara
O imieniu Tadeusz i nazwisku Budrewicz – uwagi jubileuszowe
100
Renata Stachura-Lupa, Sylwia Kępa
(oprac.)
Bibliografia prac naukowych
Profesora Tadeusza Budrewicza (wybór)
118
CZĘŚĆ II
Adam Kulawik
Co się stało z Wokulskim?
133
Dorota Samborska-Kukuć
Zapis dla Ochockiego.
Z fabularnych zagadek Lalki
141
Jerzy Stefan Ossowski
Kto przeżył Lalkę – wiele przeżył
152
Spis treści
746
Maciej Mączyński Agorafobia i tajemnice duszy 169
Ewa Paczoska Notatki literackie Bolesława Prusa
i Henry’ego Jamesa. Rekonesans
181
Michał Rogoż Bolesław Prus na łamach
„Gazety Wyborczej” (1989–2014)
192
Ewa Owczarz Dziwadła. O pewnym typie ironii
u Kraszewskiego
202
Magdalena Rudkowska „Uczuć tego nie możesz, co się ze mną
działo”. Słówko o Leonie Leontynie
Józefa Ignacego Kraszewskiego
214
Iwona Węgrzyn Zosia i Zonia. Józef Ignacy Kraszewski
i zaplątana w literaturę historia
Zofii Klimańskiej
224
Marceli Olma Kraszewski i Asnyk w świetle
korespondencji małżeńskiej
Heleny i Mieczysława Pawlikowskich
243
Ewa Ihnatowicz Henryk Ciecierski pisze pamiętniki.
Promieniowanie dzieła Mickiewicza
i Kraszewskiego
259
Grzegorz Nieć, Paweł Podniesiński Józef Ignacy Kraszewski
na polskim rynku antykwarycznym.
Rekonesans (dokumenty i rękopisy)
275
Tadeusz Bujnicki Jak czytać listy Sienkiewicza? 288
Maria Jolanta Olszewska Adama Krechowieckiego
lektura historii Polski. Wokół Fiat lux!
298
Grażyna Borkowska Rozalia Saulsonowa – pieśni i ślady 312
Joanna Zajkowska „Swojskość” i „obcość” –
o zastępczych i udawanych żywotach
w powieściach Gruszeckiego
329
Bogdan Mazan Z literackich przybliżeń
kultury (nie)egzotycznej. Wacław Berent
na szelestnym jedwabnym szlaku
355
Magdalena Sadlik „Olbrzymia księga przyrody
roztwiera Ci się…”
Kwietne motywy w prozie fin de siècle’u
374
Stanisław Burkot Gorycz groteski. Proza Mariana Pilota 387
Spis treści
747
Krzysztof Woźniakowski „Okres jednak przejściowy jeszcze”.
Warszawski „Przyjaciel Dzieci” podczas
redakcji Władysława Ludwika Anczyca
(lipiec 1865–marzec 1867)
405
Małgorzata Chrobak W trosce o młodocianą płeć.
Krytyka piśmiennictwa dla dzieci
i młodzieży na łamach
„Przeglądu Tygodniowego”
425
Aleksandra Budrewicz Samotny wędrowiec czy Pan Paplanina?
Koszałek Opałek w angielskim przekładzie
baśni Marii Konopnickiej
438
Maria Ostasz Dialog z tradycją
szczebrzeszyńskiego chrząszcza
Jana Brzechwy
453
Anna Janicka Zygmunt Gloger w kręgu tradycji
Mickiewiczowskiej (1863–1876)
464
Tomasz Sobieraj Szkic do portretu krytyka.
Casus Józefa Kotarbińskiego
483
Kazimierz Gajda Francuskie sztuki, komedie, farsy
w recenzjach Feliksa Konecznego.
Zagadnienie repertuaru
503
Aneta Mazur Przyczynek do kwestii estetycznej
około roku 1897
514
Iwona Steczko „Królowi poetów. Temu, co kochał
miliony. Mojżeszowi naszego narodu…”
O dedykacjach na szarfach wieńców
z krakowskiego pogrzebu
Adama Mickiewicza
536
Renata Stachura-Lupa Z dziejów satyry galicyjskiej.
Stanisław Tarnowski – Czyściec Słowackiego
561
Franciszek Ziejka Veto kardynała Puzyny 572
Jarosław Ławski Konfuzja. Zofia Nałkowska czyta
Kordiana
593
Marek Buś Kilka uwag
o międzywojennej „legendzie” Norwida
606
Halina Bursztyńska O Marii Konopnickiej
w Stanach Zjednoczonych (1910–1945)
618
Spis treści
Iwona Pietrzkiewicz Dziennik wizytatora
litewskiej prowincji dominikanów
jako przykład
zakonnego pisarstwa historiograficznego
z początku XIX wieku
627
Piotr Borek Wołodyjowski na murach Kamieńca,
czyli o stolniku przemyskim
w Relacyi Kamieńca
wziętego przez Turków w roku 1672
Stanisława Makowieckiego
641
Grażyna Wrona Prasa, książka, biblioteka
w dziewiętnastowiecznych
„magazynach wszystkich potrzebnych,
przyjemnych i użytecznych wiadomości”
652
Kazimierz Karolczak Literaci a Dzieduszyccy 669
Michał Śliwa O nową kulturę. Wyobrażenia i projekcje
polskich socjalistów
685
Ewa Młynarczyk Stereotyp uczonego
utrwalony w polskiej paremiologii
698
Maria Teresa Lizisowa Prawodawcy to też poeci?
Metaforyczne komunikowanie
prawa europejskiego
706
Indeks nazwisk 716

Информация

Страниц:
748

Смотреть также

21.04.2018
Литературоведение

Biblia w dramacie

Автор/Редактор: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

15.05.2018
литература

"Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759

Автор/Редактор: Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska

Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta jednego z najznamienitszych rodów I Rzeczypospolitej.

21.05.2018
Языкознание

Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia

Автор/Редактор: Marek Ruszkowski

Wariantywność obejmuje prawie wszystkie obszary działalności językowej człowieka. Pewnym wyjątkiem są nazwy własne, których kanoniczną postać rejestrują wykazy urzędowe, dokumenty, spisy itp., choć i tu zdarzają się wyjątki. Nie sposób więc ogarnąć całości zagadnienia, stąd próba opisu tych form wariantywnych, które nie doczekały się analiz językoznawczych lub były badane marginalnie.

24.05.2018
Литературоведение

Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości

Автор/Редактор: Daniel Kalinowski

Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах