Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 05.10.2018
Literature History

Poetyka losu i historii

Obszerny zbiór, który ukazał sie w 2017 r., to dar pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego oraz licznych przedstawicieli świata nauki z innych ośrodków akademickich dla Profesora Tadeusza Budrewicza w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin. 

Artykuły w nim zawarte dotyczą Osoby Jubilata (część I) i określają główny zakres badań przez Niego prowadzonych: literatury, krytyki literackiej, poetyki, stylistyki, estetyki, czasopiśmiennictwa, tradycji literackiej i życia literackiego w Polsce w XIX i XX wieku (część II).

List of contents

Od redakcji
5
CZĘŚĆ I
Józef Bachórz
Poniektóre spotkania moje
z Profesorem Tadeuszem Budrewiczem
9
Katarzyna Wądolny-Tatar
Tytan nauki o tytanie literatury. Naukowy idiolekt Tadeusza Budrewicza (na podstawie studiów
o Józefie Ignacym Kraszewskim)
14
Urszula Kowalczuk
Profesor Tadeusz Budrewicz jako badacz poezji polskiej drugiej połowy XIX wieku. Przegląd kwestii najważniejszych
33
Beata Katarzyna Obsulewicz
Stanisław Fita, Tadeusz Budrewicz
i Eliza Orzeszkowa. Związki tekstowe
49
Krystyna Latawiec
Lekcja uważnego czytania.
Tadeusz Budrewicz o prozie
spod znaku emancypacji społecznej
71
Zbigniew Fałtynowicz
Coś Ty Suwałkom zrobił, Tadeuszu
82
Ewa Horyń, Stanisław Koziara
O imieniu Tadeusz i nazwisku Budrewicz – uwagi jubileuszowe
100
Renata Stachura-Lupa, Sylwia Kępa
(oprac.)
Bibliografia prac naukowych
Profesora Tadeusza Budrewicza (wybór)
118
CZĘŚĆ II
Adam Kulawik
Co się stało z Wokulskim?
133
Dorota Samborska-Kukuć
Zapis dla Ochockiego.
Z fabularnych zagadek Lalki
141
Jerzy Stefan Ossowski
Kto przeżył Lalkę – wiele przeżył
152
Spis treści
746
Maciej Mączyński Agorafobia i tajemnice duszy 169
Ewa Paczoska Notatki literackie Bolesława Prusa
i Henry’ego Jamesa. Rekonesans
181
Michał Rogoż Bolesław Prus na łamach
„Gazety Wyborczej” (1989–2014)
192
Ewa Owczarz Dziwadła. O pewnym typie ironii
u Kraszewskiego
202
Magdalena Rudkowska „Uczuć tego nie możesz, co się ze mną
działo”. Słówko o Leonie Leontynie
Józefa Ignacego Kraszewskiego
214
Iwona Węgrzyn Zosia i Zonia. Józef Ignacy Kraszewski
i zaplątana w literaturę historia
Zofii Klimańskiej
224
Marceli Olma Kraszewski i Asnyk w świetle
korespondencji małżeńskiej
Heleny i Mieczysława Pawlikowskich
243
Ewa Ihnatowicz Henryk Ciecierski pisze pamiętniki.
Promieniowanie dzieła Mickiewicza
i Kraszewskiego
259
Grzegorz Nieć, Paweł Podniesiński Józef Ignacy Kraszewski
na polskim rynku antykwarycznym.
Rekonesans (dokumenty i rękopisy)
275
Tadeusz Bujnicki Jak czytać listy Sienkiewicza? 288
Maria Jolanta Olszewska Adama Krechowieckiego
lektura historii Polski. Wokół Fiat lux!
298
Grażyna Borkowska Rozalia Saulsonowa – pieśni i ślady 312
Joanna Zajkowska „Swojskość” i „obcość” –
o zastępczych i udawanych żywotach
w powieściach Gruszeckiego
329
Bogdan Mazan Z literackich przybliżeń
kultury (nie)egzotycznej. Wacław Berent
na szelestnym jedwabnym szlaku
355
Magdalena Sadlik „Olbrzymia księga przyrody
roztwiera Ci się…”
Kwietne motywy w prozie fin de siècle’u
374
Stanisław Burkot Gorycz groteski. Proza Mariana Pilota 387
Spis treści
747
Krzysztof Woźniakowski „Okres jednak przejściowy jeszcze”.
Warszawski „Przyjaciel Dzieci” podczas
redakcji Władysława Ludwika Anczyca
(lipiec 1865–marzec 1867)
405
Małgorzata Chrobak W trosce o młodocianą płeć.
Krytyka piśmiennictwa dla dzieci
i młodzieży na łamach
„Przeglądu Tygodniowego”
425
Aleksandra Budrewicz Samotny wędrowiec czy Pan Paplanina?
Koszałek Opałek w angielskim przekładzie
baśni Marii Konopnickiej
438
Maria Ostasz Dialog z tradycją
szczebrzeszyńskiego chrząszcza
Jana Brzechwy
453
Anna Janicka Zygmunt Gloger w kręgu tradycji
Mickiewiczowskiej (1863–1876)
464
Tomasz Sobieraj Szkic do portretu krytyka.
Casus Józefa Kotarbińskiego
483
Kazimierz Gajda Francuskie sztuki, komedie, farsy
w recenzjach Feliksa Konecznego.
Zagadnienie repertuaru
503
Aneta Mazur Przyczynek do kwestii estetycznej
około roku 1897
514
Iwona Steczko „Królowi poetów. Temu, co kochał
miliony. Mojżeszowi naszego narodu…”
O dedykacjach na szarfach wieńców
z krakowskiego pogrzebu
Adama Mickiewicza
536
Renata Stachura-Lupa Z dziejów satyry galicyjskiej.
Stanisław Tarnowski – Czyściec Słowackiego
561
Franciszek Ziejka Veto kardynała Puzyny 572
Jarosław Ławski Konfuzja. Zofia Nałkowska czyta
Kordiana
593
Marek Buś Kilka uwag
o międzywojennej „legendzie” Norwida
606
Halina Bursztyńska O Marii Konopnickiej
w Stanach Zjednoczonych (1910–1945)
618
Spis treści
Iwona Pietrzkiewicz Dziennik wizytatora
litewskiej prowincji dominikanów
jako przykład
zakonnego pisarstwa historiograficznego
z początku XIX wieku
627
Piotr Borek Wołodyjowski na murach Kamieńca,
czyli o stolniku przemyskim
w Relacyi Kamieńca
wziętego przez Turków w roku 1672
Stanisława Makowieckiego
641
Grażyna Wrona Prasa, książka, biblioteka
w dziewiętnastowiecznych
„magazynach wszystkich potrzebnych,
przyjemnych i użytecznych wiadomości”
652
Kazimierz Karolczak Literaci a Dzieduszyccy 669
Michał Śliwa O nową kulturę. Wyobrażenia i projekcje
polskich socjalistów
685
Ewa Młynarczyk Stereotyp uczonego
utrwalony w polskiej paremiologii
698
Maria Teresa Lizisowa Prawodawcy to też poeci?
Metaforyczne komunikowanie
prawa europejskiego
706
Indeks nazwisk 716

Information

Pages:
748
Added on:
5 October 2018; 22:15 (Janusz Waligóra)
Edited on:
5 October 2018; 22:15 (Janusz Waligóra)

See also

05.10.2018
Literature History

Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży

Author/Editor: Tadeusz Budrewicz, Magdalena Katarzyna Sadlik

Niniejsza monografia ukazała sie w 2018 r. Jest to interesująca opowieść o XIX-wiecznych peregrynacjach. Autorzy odkrywają przed Czytelnikiem barwny, wieloaspektowy obraz polskiej kultury końca XIX stulecia.

11.04.2018
Others

Płacz Antygony. O ludziach powstania styczniowego

Author/Editor: Dorota Samborska-Kukuć

Zbiór ośmiu szkiców Płacz Antygony dotyczy różnych narracji (z przeznaczenia fikcjonalnych i niefikcjonalnych) o insurgentach powstania styczniowego. Łączy je przede wszystkim próba wykorzystania prymarnych źródeł historycznych, tj. metryk – dokumentów autentycznych i surowych, w przekazie indyferentnych, jako materiału nie tyle pozwalającego na uznanie referencjalności wiedzy historycznej, ile organizujące go próby odkształcania (i demaskowania przez odsłonięcie mechanizmu) mitów lub modelowania biografii znanych dotąd jedynie w rudymentach. Stwarza się przez to niekiedy nowa narracja, alternatywna wobec poprzedniej (szkic o Marii Piotrowiczowej).

15.12.2021
Literature studies

Bielsko-Biała: małe centrum świata

Author/Editor: Marek Bernacki

Prof. Anna Węgrzyniak w recenzji wydawniczej książki Marka Bernackiego Bielsko-Biała: małe centrum świata nazwała ją „intelektualną biografią bielszczanina, który przedstawia odbiorcy „miłosny” związek z rodzinnym miastem.

17.10.2021
Literature studies

Zatrudnienie: literat. Materiały, studia i szkice o Stanisławie Vincenzie

Author/Editor: Jan A. Choroszy

W nowym tomie Biblioteki Vincenzowskiej zgromadzono różnorodne teksty, odzwierciedlające najważniejsze nurty badań nad dziełem autora Połoniny.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.