Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 11.04.2018
Дидактика

Tadeusz Czapczyński (1884-1958) Pedagog - literaturoznawca - literat

  Автор/Редактор:
  Издательство:
  ISBN:
  978-83-8088-837-1

  W publikacji zaprezentowano sylwetkę Tadeusza Czapczyńskiego, jednego z wybitnych polonistów międzywojnia, działacza oświatowego, autora podręczników i książek dla nauczycieli, badacza literatury i literata. Szczególnie ważna – zarówno w refleksji nad historią dydaktyki, jak i dla projektowania zmian we współczesnej oświacie – jest jego antropocentryczno-kulturowa wizja kształcenia polonistycznego (literackiego i językowego), która w sposób zasadniczy przyczyniła się do odejścia od dydaktyki bazującej na pamięciowym reprodukowaniu treści w kierunku nauczania angażującego młodych ludzi w proces kształcenia. Ponadto jego studia literaturoznawcze są dowodem na to, że umiejętnie łączył pracę badawczą z warsztatem nauczyciela.

   

  Mimo bogatej i różnorodnej aktywności Czapczyńskiego, jego dorobek nie doczekał się dotąd szerszego omówienia. Autorka wydobywa go z zapomnienia, mając nadzieję, że dzięki temu Czytelnicy lepiej poznają tę niezwykłą postać.

  Содержание

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9
  Słowo wstępne 13
  Tadeusza Czapczyńskiego życie czynem znaczone 25

  I. PRZESTRZENIE EDUKACJI 71
  1. Idee oświecenia, romantyzmu i Młodej Polski w hermeneutycznej perspektywie aksjologicznej 73
  Biografia w szkole galicyjskiej 80
  Literatura współczesna na lekcjach języka polskiego 95
  Prace popularyzatorskie 106
  Zakończenie 110

  2. Monograficzna koncepcja nauczania literatury 113
  Rozbiór Pana Tadeusza Adama Mickiewicza 119
  Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza w refleksji metodycznej 134
  Zakończenie 148

  3. Literatura na lekcjach języka polskiego 153
  Pieśń i piosenka legionowa 159
  Ku Rzeczypospolitej – edukacja polonistyczna mniejszości narodowych i wyznaniowych 167
  Idee regionalizmu na lekcjach języka polskiego 172
  Rozwiązania dydaktyczne 184
  Zakończenie 191

  4. Projekt kształcenia językowego 195
  Ćwiczenia w mówieniu 203
  Ćwiczenia stylistyczne 215
  Prace pisemne środkiem zadomowienia ucznia 222
  Zakończenie 232

  II. PASJE LITERATUROZNAWCZE 237
  1. Kult życia i pracy w twórczości Marii Dąbrowskiej 239
  Twórczość Dąbrowskiej dla dorosłego czytelnika 242
  Utwory dla dzieci 265
  Zakończenie 273

  2. Maria Konopnicka – znana i nieznana 279
  Epistolografia jako źródło badań literaturoznawczych 282
  O Konopnickiej-pisarce 297
  Zakończenie 323

  III. TWÓRCZOŚĆ LITERACKA 327
  1. Świat zamieniony w słowo 329
  Opowiadania i dramaty w służbie narodu i społeczeństwa 330
  Zanurzenie w poezji 337
  Utwory dla najmłodszych 351
  Zakończenie 364

  Zakończenie 367
  Kalendarium życia Tadeusza Czapczyńskiego 375
  Bibliografia 383
  Summary 419
  Indeks nazwisk 423
  Od redakcji 443

  Информация

  Начало событияГод публикации:
  2017
  Страниц:
  448

  Смотреть также

  21.04.2018
  Литературоведение

  Biblia w dramacie

  Автор/Редактор: Edward Jakiel

  Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

  15.05.2018
  литература

  "Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759

  Автор/Редактор: Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska

  Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta jednego z najznamienitszych rodów I Rzeczypospolitej.

  21.05.2018
  Языкознание

  Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia

  Автор/Редактор: Marek Ruszkowski

  Wariantywność obejmuje prawie wszystkie obszary działalności językowej człowieka. Pewnym wyjątkiem są nazwy własne, których kanoniczną postać rejestrują wykazy urzędowe, dokumenty, spisy itp., choć i tu zdarzają się wyjątki. Nie sposób więc ogarnąć całości zagadnienia, stąd próba opisu tych form wariantywnych, które nie doczekały się analiz językoznawczych lub były badane marginalnie.

  24.05.2018
  Литературоведение

  Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości

  Автор/Редактор: Daniel Kalinowski

  Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością.

  Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах