Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 11.04.2018
Didactics

Tadeusz Czapczyński (1884-1958) Pedagog - literaturoznawca - literat

  Author/Editor:
  ISBN:
  978-83-8088-837-1

  W publikacji zaprezentowano sylwetkę Tadeusza Czapczyńskiego, jednego z wybitnych polonistów międzywojnia, działacza oświatowego, autora podręczników i książek dla nauczycieli, badacza literatury i literata. Szczególnie ważna – zarówno w refleksji nad historią dydaktyki, jak i dla projektowania zmian we współczesnej oświacie – jest jego antropocentryczno-kulturowa wizja kształcenia polonistycznego (literackiego i językowego), która w sposób zasadniczy przyczyniła się do odejścia od dydaktyki bazującej na pamięciowym reprodukowaniu treści w kierunku nauczania angażującego młodych ludzi w proces kształcenia. Ponadto jego studia literaturoznawcze są dowodem na to, że umiejętnie łączył pracę badawczą z warsztatem nauczyciela.

   

  Mimo bogatej i różnorodnej aktywności Czapczyńskiego, jego dorobek nie doczekał się dotąd szerszego omówienia. Autorka wydobywa go z zapomnienia, mając nadzieję, że dzięki temu Czytelnicy lepiej poznają tę niezwykłą postać.

  List of contents

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9
  Słowo wstępne 13
  Tadeusza Czapczyńskiego życie czynem znaczone 25

  I. PRZESTRZENIE EDUKACJI 71
  1. Idee oświecenia, romantyzmu i Młodej Polski w hermeneutycznej perspektywie aksjologicznej 73
  Biografia w szkole galicyjskiej 80
  Literatura współczesna na lekcjach języka polskiego 95
  Prace popularyzatorskie 106
  Zakończenie 110

  2. Monograficzna koncepcja nauczania literatury 113
  Rozbiór Pana Tadeusza Adama Mickiewicza 119
  Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza w refleksji metodycznej 134
  Zakończenie 148

  3. Literatura na lekcjach języka polskiego 153
  Pieśń i piosenka legionowa 159
  Ku Rzeczypospolitej – edukacja polonistyczna mniejszości narodowych i wyznaniowych 167
  Idee regionalizmu na lekcjach języka polskiego 172
  Rozwiązania dydaktyczne 184
  Zakończenie 191

  4. Projekt kształcenia językowego 195
  Ćwiczenia w mówieniu 203
  Ćwiczenia stylistyczne 215
  Prace pisemne środkiem zadomowienia ucznia 222
  Zakończenie 232

  II. PASJE LITERATUROZNAWCZE 237
  1. Kult życia i pracy w twórczości Marii Dąbrowskiej 239
  Twórczość Dąbrowskiej dla dorosłego czytelnika 242
  Utwory dla dzieci 265
  Zakończenie 273

  2. Maria Konopnicka – znana i nieznana 279
  Epistolografia jako źródło badań literaturoznawczych 282
  O Konopnickiej-pisarce 297
  Zakończenie 323

  III. TWÓRCZOŚĆ LITERACKA 327
  1. Świat zamieniony w słowo 329
  Opowiadania i dramaty w służbie narodu i społeczeństwa 330
  Zanurzenie w poezji 337
  Utwory dla najmłodszych 351
  Zakończenie 364

  Zakończenie 367
  Kalendarium życia Tadeusza Czapczyńskiego 375
  Bibliografia 383
  Summary 419
  Indeks nazwisk 423
  Od redakcji 443

  Information

  Year of publication:
  2017
  Pages:
  448
  We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.