Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 22.10.2017
Подача завок до: 20.11.2017

Konkurs na stypendium imienia Anny Stadnickiej

Учреждения:
Целевые аудитории:
аспиранты

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego rozpoczęła przyjmowanie wniosków w ramach IV edycji Stypendium im. Anny Stadnickiej. Fundacja przyzna stypendia pieniężne dla wyróżniających się doktorantów studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku. Jednym z celów statutowych Fundacji jest wspieranie młodych badaczy, którzy poświęcili się studiom z zakresu historii literatury polskiej, krytyki literackiej, publicystyki społeczno-politycznej, historiografii, muzyki i teatru.

Wysokość stypendiów w roku akademickim 2017/2018 wynosi 10 tys. złotych (stypendium roczne) lub 5 tys. złotych (stypendium semestralne).

Zgłoszenia należy przesłać do 20 listopada 2017, do biura Fundacji, drogą pocztową, na adres:

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego

ul. Dunajewskiego 6, IV p.

31-133 Kraków

Ogłoszenie wyników nastąpi 11 grudnia 2017.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy;
  • informacja o dotychczasowym dorobku naukowym (spis publikacji, stypendia, nagrody);
  • informacja o temacie i zakresie pracy doktorskiej (jedna strona maszynopisu);
  • opinia promotora, w której znajduje się informacja o otwarciu przewodu.
Pytania można przesyłać na adres: kontakt@mochnacki.org.
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах