Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 22.10.2017
Deadline for applications: 20.11.2017

Konkurs na stypendium imienia Anny Stadnickiej

Target groups:
PhD Students

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego rozpoczęła przyjmowanie wniosków w ramach IV edycji Stypendium im. Anny Stadnickiej. Fundacja przyzna stypendia pieniężne dla wyróżniających się doktorantów studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku. Jednym z celów statutowych Fundacji jest wspieranie młodych badaczy, którzy poświęcili się studiom z zakresu historii literatury polskiej, krytyki literackiej, publicystyki społeczno-politycznej, historiografii, muzyki i teatru.

Wysokość stypendiów w roku akademickim 2017/2018 wynosi 10 tys. złotych (stypendium roczne) lub 5 tys. złotych (stypendium semestralne).

Zgłoszenia należy przesłać do 20 listopada 2017, do biura Fundacji, drogą pocztową, na adres:

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego

ul. Dunajewskiego 6, IV p.

31-133 Kraków

Ogłoszenie wyników nastąpi 11 grudnia 2017.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy;
  • informacja o dotychczasowym dorobku naukowym (spis publikacji, stypendia, nagrody);
  • informacja o temacie i zakresie pracy doktorskiej (jedna strona maszynopisu);
  • opinia promotora, w której znajduje się informacja o otwarciu przewodu.
Pytania można przesyłać na adres: kontakt@mochnacki.org.
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.