Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 17.11.2018
Deadline for applications: 05.12.2018

Konkurs na stypendium Cieszkowskiego – 2019

Target groups:
PhD Students, Doctors, Others

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego ogłosiła kolejną edycję konkursu na wsparcie finansowe badań z filozofii, socjologii, historii literatury polskiej, historii Polski i historii nauki.

O Stypendium mogą starać się magistrzy, doktoranci i doktorzy do 40. roku życia. Wnioski można składać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://kronos.org.pl/stypendium-cieszkowskiego-wniosek/

Program przewiduje 5 lub 6 stypendiów w wysokości około 20 tysięcy złotych. O ilości i wysokości stypendiów zdecyduje Kapituła Stypendium.

Lista stypendystów zostanie ogłoszona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

Partnerem programu jest Fundacja PZU.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.