Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 21.05.2018
Deadline for applications: 09.07.2018

Konkurs imienia Olgi Rok

Ruszyła VII edycja konkursu imienia Olgi Rok, kóry ma na celu wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z całej Polski oraz zebranie i docenienie historii kobiet mobilizujących siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów, wspierających rozwój swoich społeczności.

W VII edycji Konkursu bibliotekarki mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz placówka biblioteczna wieloosobowa. 

Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5 000 zł. Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu bierze pod uwagę to, w jakim stopniu doświadczenia kandydatki mogą być inspirujące dla innych kobiet, czego mogą nauczyć się od niej inne biblioteki, szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników i zaangażowania w życie lokalnej społeczności, oraz potencjał kandydatek jako liderek zmiany w swoich społecznościach.  

Zgłoszenia można przesyłać na adres: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl

Information

Added on:
21 May 2018; 14:56 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
21 May 2018; 14:56 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.