Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 15.07.2017
Deadline for applications: 02.10.2017

Stypendium imienia Aleksandra von Humboldta

Target groups:
Independent academics, Doctors, Others

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty pierwszy ogłosiła konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta. Laureaci - wybitni uczeni niemieccy - mogą przyjechać do Polski na pobyty naukowe, trwające od 3 do 6 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 4 000 € miesięcznie.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie polscy naukowcy. Wnioski – składane w języku angielskim – oceniają niezależni recenzenci, eksperci w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wybiera Zarząd Fundacji, kierując się ocenami recenzentów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2018 r.

Stypendium ma na celu uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długofalowej współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta.

Nazwa stypendium poprzez imię patrona nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769–1859) był niemieckim przyrodnikiem, podróżnikiem i geografem, honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

Od czasu uruchomienia konkursu stypendia na prowadzenie badań w wybranych ośrodkach w Polsce otrzymało 64 naukowców.

Information

Added on:
15 July 2017; 19:57 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
15 July 2017; 19:57 (Piotr Bordzoł)

See also

07.06.2019

Pobyty naukowe dla niemieckich uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła 23 konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta. Celem stypendium jest uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długofalowej współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis – prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta.

19.10.2015

Konkurs START (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28000 zł.

08.09.2017

Konkurs "Start" 2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła, że od połowy września 2017 r. będzie trwał nabór w w ramach konkursu START. Konkurs jest adresowany do młodych naukowców (przed lub po doktoracie), którzy nie ukończyli 30 lat.

06.01.2017

Młoda Redakcja 2017 - staże dla studentów

Do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Młoda Redakcja 2017. W ramach konkursu studenci m.in. z Polski i Niemiec mogą ubiegać się o staż w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W ramach stażu studenci będą zapewniali obsługę medialna projektów współfinansowanych przez FWPN.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.