Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 08.09.2017
Deadline for applications: 31.10.2017

Konkurs "Start" 2018

City or town:
Warszawa
Target groups:
PhD Students, Doctors

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła, że od połowy września 2017 r. będzie trwał nabór w w ramach konkursu START. Konkurs jest adresowany do młodych naukowców (przed lub po doktoracie), którzy nie ukończyli 30 lat.

Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 tys. zł. Co roku Fundacja przyznaje 100 rocznych stypendiów.

Program skierowany jest do młodych badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.
 
O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:
  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku. Wiek ten może zostać przedłużony w określonych przypadkach.

Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Co roku Fundacja przyznaje do 100 rocznych stypendiów.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty.

 

Information

Added on:
8 September 2017; 10:36 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
8 September 2017; 10:36 (Piotr Bordzoł)

See also

19.10.2015

Konkurs START (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28000 zł.

14.03.2016

Fulbright Junior Advanced Research Award - stypendia w USA dla doktorantów

Do 15 maja 2016 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta.

21.09.2017

X KONKURS TRANSLATORSKI Z LITERATURY AUSTRIACKIEJ

Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski tekstów prozatorskich autorów austriackich. Konkurs adresowany jest do młodych adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej  przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

16.12.2015

Diamentowy Grant 2016

Do dnia 15 lutego 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach V edycji konkursu "Diamentowy Grant". Środki na realizację projektu otrzyma nie więcej niż 100 młodych naukowców. Adresatami konkursu Diamentowy Grant są osoby, które w roku ogłoszenia konkursu ukończyły studia pierwszego stopnia lub ukończyły trzeci roku jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów trwających 6 lat – ukończyły czwarty roku jednolitych studiów magisterskich. Budżet konkursu wynosi 20 000 000 zł. Czytaj więcej »

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.