Polish Studies Newsletter

Contest

WikimediaImages z Pixabay | Pixabay
Added on: 07.06.2019
Deadline for applications: 30.09.2019

Pobyty naukowe dla niemieckich uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła 23 konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta. Celem stypendium jest uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długofalowej współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis – prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta.

Konkurs skierowany jest do osób aktywnych naukowo, wybitnych niemieckich uczonych, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Kandydaci mogą być zgłaszani wyłącznie przez polskich naukowców. Pobyt naukowy w Polsce w ramach stypendium Humboldta może trwać od 3 do 6 miesięcy. Uczony będzie otrzymywał stypendium stanowiące równowartość 4 tys. euro miesięcznie.

Konkurs skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Wnioski oceniają niezależni recenzenci będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wybiera zarząd FNP, kierując się ocenami recenzentów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2020 r.

Information

Added on:
7 June 2019; 11:03 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 June 2019; 11:03 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.