Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 27.02.2024
Подача завок до: 09.02.2024

Lektorzy NAWA

Diva Plavalaguna/Pexels

Udział w programie mogą wziąć osoby, które mają odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w pracy w środowisku międzykulturowym, kompetencje organizacyjne i interpersonalne, dla których nauczanie języka polskiego jest pasją i misją. W procedurze rekrutacyjnej wyłonieni zostaną najlepsi lektorzy, którzy staną się ambasadorami języka i kultury polskiej za granicą, wprowadzając studentów z różnych części świata do naszej kultury, historii, sztuki i nauki.

Nabór wniosków trwa od 9 lutego do 8 marca 2024 roku do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy).

Информация

Дата размещения:
27 февраля 2024; 18:08 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
27 февраля 2024; 18:08 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах