Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 27.02.2024
Deadline for applications: 09.02.2024

Lektorzy NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków o skierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich prowadzących lektoraty języka polskiego w roku akademickim 2024/2025. 

Udział w programie mogą wziąć osoby, które mają odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w pracy w środowisku międzykulturowym, kompetencje organizacyjne i interpersonalne, dla których nauczanie języka polskiego jest pasją i misją. W procedurze rekrutacyjnej wyłonieni zostaną najlepsi lektorzy, którzy staną się ambasadorami języka i kultury polskiej za granicą, wprowadzając studentów z różnych części świata do naszej kultury, historii, sztuki i nauki.

Nabór wniosków trwa od 9 lutego do 8 marca 2024 roku do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy).

Information

Added on:
27 February 2024; 18:08 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
27 February 2024; 18:08 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.