Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 24.02.2019
Deadline for applications: 18.03.2019

Letnie kursy języka i kultury polskiej

Target groups:
Students

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w konkursie na letnie kursy języka i kultury polskiej.

W trakcie kursów uczestnicy będą intensywnie uczyć się języka polskiego (ok. 20 godzin zajęć w tygodniu), rozmawiać po polsku na zajęciach i poza nimi (na ulicy, w restauracji, w trakcie spotkań z Polakami), zwiedzać różne miasta w Polsce, integrować się z innymi zagranicznymi studentami, realizować wspólnie projekty.

Wniosek składa się poprzez system teleinformatyczny NAWA do 18 marca, do godz. 15:00. Studenci mogą wybrać jeden ze wskazanych poniżej terminów: 1–29 lipca, 8–29 lipca, 1–29 sierpnia i 9–30 sierpnia 2019 r. Dla lektorów przewidziany jest tylko jeden termin: 1–22 sierpnia 2019 r.

Beneficjenci programu otrzymają bezpłatnie:
- intensywne kursy języka polskiego z doświadczonymi lektorami języka polskiego jako obcego;
- zajęcia ukazujące polską historię i kulturę;
- warsztaty tematyczne;
- projekcje filmowe;
- wycieczki do ciekawych miejsc;
- imprezy integracyjne (w tym spotkania z Polakami);
- noclegi w pokojach 4-osobowych lub mniejszych;
- wyżywienie (3 posiłki dziennie)
- 500 zł stypendium (lektorzy 700 zł).

Podpisując umowę o dofinansowanie, Beneficjenci zobowiązują się do sfinansowania kosztów przyjazdu do i z Polski, nie mniejszej niż 75% frekwencji na zajęciach oraz dbałości o miejsce zakwaterowania, miejsca odbywania zajęć i o powierzone materiały dydaktyczne.

Studenci aplikujący do udziału w programie muszą spełniać następujące wymagania:
- nie mają polskiego obywatelstwa;
- nie studiują w Polsce (w roku akademickim 2018/2019);
- uczą się języka polskiego lub znają język angielski na poziomie min. B1;
- są studentami zagranicznych uczelni.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.