Полонистический бюллетень

Конкурс

fauxels z Pexels | Pexels
Дата размещения: 05.04.2020
Подача завок до: 31.05.2020

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego 2020

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego zaprasza do składania artykułów w III edycji Konkursu dla badaczy i publicystów piszących dla edukacji.

Nagroda to wyróżnienie dla autorów publikacji i artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji w Polsce. 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą przyjmowane elektronicznie na adres e-mail: nagroda@efc.edu.pl od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

- artykuł naukowy (nagroda pieniężna o łącznej wysokości 10 000 zł); 
- artykuł publicystyczny (nagroda pieniężna o łącznej wysokości 10 000 zł); 
- artykuł specjalistyczny (nagroda pieniężna o łącznej wysokości 10 000 zł).

Nagroda jest podzielna. Kapituła Konkursu może dokonać podziału Nagrody i tym samym nagrodzić większą liczbę prac w każdej kategorii.

Zgłaszane artykuły muszą być opublikowane w języku polskim lub angielskim i być autorstwa lub współautorstwa osoby zgłaszającej się do Konkursu.

Do Konkursu, w trzech kategoriach, można zgłaszać tylko artykuły, które zostały opublikowane w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 maja 2020 roku. Artykuły zgłoszone w I i II edycji Konkursu nie mogą być zgłoszone w jego III edycji. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać osoba fizyczna będąca autorem lub współautorem publikacji. Autor albo jeden ze współautorów za zgodą pozostałych współautorów może zgłosić do konkursu więcej niż jeden artykuł. W przypadku prac zespołowych wymagane jest oświadczenie zgłaszającego o posiadaniu zgody wszystkich współautorów artykułu na udział w Konkursie.

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах