Полонистический бюллетень

Конкурс

Pexels | Zdj. Yan Krukau/Pexels
Дата размещения: 14.04.2023
Подача завок до: 25.07.2023

Nagroda Instytutu De Republica

Учреждения:

Instytut De Republica, realizując zadania statutowe związane z popularyzacją polskiej nauki, przyznaje specjalnie wyróżnienia przedstawicielom świata nauki.

Celem Nagrody Instytutu De Republica jest wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą i całokształtem dorobku naukowego są inspiracją dla młodych pokoleń.

Wyróżnienie przyznawane przez Instytut De Republica ma charakter honorowy i edukacyjny, dzięki któremu bliżej można poznać badania i twórczość polskich naukowców. Jego rolą jest podkreślenie renomy i niepowtarzalności wkładu wszystkich laureatów w rozwój polskiej nauki.

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych;
  • w dziedzinie nauk społecznych;
  • za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.

Konkurs obejmuje także Nagrodę specjalną za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.

Na Nagrodę składają się: statuetka, nagroda pieniężna oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica.

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, którzy na wczesnym etapie kariery wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz posiadają istotny dorobek naukowy. Podstawowe kryteria to:

  • co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych,
  • osoby do 40. roku życia (termin zgłoszenia upływa na dzień przed ukończeniem 41. roku życia).

Kandydat musi przedstawić dwie rekomendacje osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł naukowy profesora, a druga co najmniej stopień naukowy doktora w tej samej dziedzinie nauki, w której kandydat zgłasza się do Konkursu.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie od dnia 25 marca do dnia 25 lipca każdego roku kalendarzowego. W przypadku nadania przesyłki pocztowej, liczy się data stempla pocztowego.

Na Nagrodę dla każdego laureata Konkursu składają się: statuetka, nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica.

Regulamin zawierający szczegółowy opis konkursu oraz listę wymogów niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia kandydatury, a także wszystkie dokumenty, znajdują się na stronie https://iderepublica.pl/nagroda-idr/regulamin/

Informacje dotyczące Nagrody można uzyskać pod adresem: nagroda@iderepublica.pl

Patronat honorowy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Информация

Дата размещения:
14 апреля 2023; 19:44 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
14 апреля 2023; 19:44 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах