Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 09.02.2018
Подача завок до: 28.02.2018

Ogólnopolski Konkurs Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską "Doktorat '17"

Целевые аудитории:
Доктора

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauk o mediach dla autorów prac doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Konkurs jest projektem służącym wyszukiwaniu i promowaniu w formie publikacji najciekawszych prac doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w dyscyplinie nauk o mediach. Celem konkursu jest przyczynianie się do popularyzacji badań mediów i różnych aspektów komunikowania społecznego.

Nagroda konkursowa ma postać gratyfikacji materialnej wyrażonej w możliwości dofinansowania (w kwocie do 2000 zł brutto) udziału w międzynarodowej (zagranicznej) konferencji naukowej lub wydania publikacji naukowej - w terminie 2 lat od publicznego ogłoszenia  wyników konkursu na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (www.ptks.pl).

Kandydatów do nagrody konkursowej zgłaszają promotorzy i samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w uczelniach publicznych i niepublicznych lub w innych placówkach badawczych.
Zgłaszający przygotowują w formie pisemnej lub elektronicznej krótką rekomendację pracy zgłoszonej do konkursu, przesyłając ją na adres konkurs_doktorat@ptks.pl do dnia 28 lutego.
Zgłoszenie polega na przesłaniu jednego egzemplarza pracy doktorskiej na adres przewodniczącego Kapituły konkursu.

Информация

Дата размещенияСкачать:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах