Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 09.02.2018
Подача завок до: 28.02.2018

Ogólnopolski Konkurs Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską "Doktorat '17"

Целевые аудитории:
Доктора

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauk o mediach dla autorów prac doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Konkurs jest projektem służącym wyszukiwaniu i promowaniu w formie publikacji najciekawszych prac doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w dyscyplinie nauk o mediach. Celem konkursu jest przyczynianie się do popularyzacji badań mediów i różnych aspektów komunikowania społecznego.

Nagroda konkursowa ma postać gratyfikacji materialnej wyrażonej w możliwości dofinansowania (w kwocie do 2000 zł brutto) udziału w międzynarodowej (zagranicznej) konferencji naukowej lub wydania publikacji naukowej - w terminie 2 lat od publicznego ogłoszenia  wyników konkursu na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (www.ptks.pl).

Kandydatów do nagrody konkursowej zgłaszają promotorzy i samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w uczelniach publicznych i niepublicznych lub w innych placówkach badawczych.
Zgłaszający przygotowują w formie pisemnej lub elektronicznej krótką rekomendację pracy zgłoszonej do konkursu, przesyłając ją na adres konkurs_doktorat@ptks.pl do dnia 28 lutego.
Zgłoszenie polega na przesłaniu jednego egzemplarza pracy doktorskiej na adres przewodniczącego Kapituły konkursu.

Информация

Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
9 февраля 2018; 11:06 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
9 февраля 2018; 11:06 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

22.10.2017

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach "Medi@stery"

Ruszył nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu "Medi@stery" na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Do konkursu można zgłaszać prace napisane w języku w polskim z obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej, . Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace obronione w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzających rok ogłoszenia konkursu. Każda uczelnia wyższa może zgłosić w jednej edycji konkursu do pięciu prac magisterskich.   Nagrody w konkursie: I miejsce - dyplom, opublikowanie utworu drukiem przez organizatora na własny koszt, przekazanie 10 egzemplarzy wydrukowanego utworu, nagrody rzeczowe, roczne członkostwo Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

26.02.2018

Dyplomy dla Warszawy

Konkurs „Dyplomy dla Warszawy“ ma na celu wspieranie zainteresowania młodych uczonych i środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. Nagrody przyznawane są autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta. 

27.07.2018

Konkurs o Nagrodę im. prof. Roberta Mroziewicza

Collegium Civitas zaprasza absolwentów studiów magisterskich do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych, dyplomacji, bezpieczeństwa międzynarodowego i cyfrowego.

15.02.2018

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”

Wojewoda wielkopolski ogłosił Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах