Polish Studies Bulletin

Contest

Added on: 09.02.2018
Deadline for applications: 28.02.2018

Ogólnopolski Konkurs Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską "Doktorat '17"

Target groups:
Doctors

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej ogłosił konkurs na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauk o mediach dla autorów prac doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Konkurs jest projektem służącym wyszukiwaniu i promowaniu w formie publikacji najciekawszych prac doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w dyscyplinie nauk o mediach. Celem konkursu jest przyczynianie się do popularyzacji badań mediów i różnych aspektów komunikowania społecznego.

Nagroda konkursowa ma postać gratyfikacji materialnej wyrażonej w możliwości dofinansowania (w kwocie do 2000 zł brutto) udziału w międzynarodowej (zagranicznej) konferencji naukowej lub wydania publikacji naukowej - w terminie 2 lat od publicznego ogłoszenia  wyników konkursu na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (www.ptks.pl).

Kandydatów do nagrody konkursowej zgłaszają promotorzy i samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni w uczelniach publicznych i niepublicznych lub w innych placówkach badawczych.
Zgłaszający przygotowują w formie pisemnej lub elektronicznej krótką rekomendację pracy zgłoszonej do konkursu, przesyłając ją na adres konkurs_doktorat@ptks.pl do dnia 28 lutego.
Zgłoszenie polega na przesłaniu jednego egzemplarza pracy doktorskiej na adres przewodniczącego Kapituły konkursu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.