Полонистический бюллетень

Конкурс

Дата размещения: 14.01.2020
Подача завок до: 31.03.2020

Polskie Powroty– III edycja Programu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie „Polskie Powroty”. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach lub w innych instytutach, a także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty planujące zatrudnić powracających naukowców:

 • uczelnie;
 • instytuty naukowe PAN;
 • instytuty badawcze;
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca;
 • wynagrodzenia członków grupy projektowej;
 • przesiedlenie powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;

A także opcjonalnie finansowanie:

 • adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej;
 • koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowane ze środków NCN.

Możliwe jest dofinansowanie w wysokości do 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje komponentu badawczego. W przypadku, gdy projekt obejmuje również dofinansowanie badań naukowych, maksymalne finansowanie wynosi 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN. Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

Информация

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах