Полонистический бюллетень

Конкурс

Zdj. Ron Lach z Pexels | Pexels
Дата размещения: 07.10.2022
Подача завок до: 31.10.2022

„Uchodźcy i my. Twoja opowieść”. Konkurs na tekst

Учреждения:

Instytut Literatury zaprasza do udziału w konkursie Uchodźcy i my. Twoja opowieść. Przyjmowane są teksty przedstawiające prawdziwą opowieść i doświadczenia Polaków związane z goszczeniem uchodźców wojennych z Ukrainy.

Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy okazali wsparcie uchodźcom z Ukrainy. Związane z tymi wydarzeniami osobiste doświadczenia mogą być opisane w dowolnej formie, np. jako dziennik, wspomnienie, reportaż, artykuł.

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach:

Gospodarz - dla osób, które przyjęły uchodźców pod swój dach. Interesujące są wspólne losy, historia spotkania, porozumienia się i przełamywania barier.

Opiekun - kategoria dla wolontariuszy, osób jeżdżących na granicę oraz organizatorów pomocy, jak działacze organizacji charytatywnych, osoby duchowne, urzędnicy, harcerze, nauczyciele, strażacy, pracownicy socjalni i wszyscy, którzy zaangażowali się w tę działalność.Interesujące są sposoby udzielania pomocy, problemy do przezwyciężenia, doświadczenie wysiłku i zaangażowania.

  • Tekst nie powinien przekraczać 20 tys. znaków ze spacjami.
  • Tekst należy przesłać do 30 września 2022 roku w pliku typu .rtf, .doc, .docx, .odt przez formularz zgłoszeniowy.
  • Zgłoszenie tekstu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na publikację tekstu (precyzyjny opis licencji w regulaminie na stronie internetowej Instytutu Literatury).

Nagrody

  • I miejsce – 4000 zł
  • II miejsce – 3000 zł
  • III miejsce – 2000 zł
  • 10 wyróżnień po 1000 zł
  • Każdy inny tekst zakwalifikowany do publikacji – 500 zł

Wskazówki dotyczące pisania tekstów dostępne są na stronie internetowej Instytutu Literatury.

Информация

Дата размещения:
7 октября 2022; 19:08 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
7 октября 2022; 19:08 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

28.06.2021

Konkurs „Klasyka Żywa” (VII edycja)

Celem Konkursu „Klasyka Żywa” jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i mogącą stać się przedmiotem twórczej reinterpretacji i dialogu z dzisiejszymi odbiorcami. W obecnej edycji w związku z dwusetną rocznicą urodzin Cypriana Norwida zostanie przyznana nagroda specjalna w wysokości 10 000 zł za najciekawsze wystawienie utworu poety. 

26.02.2018

Dyplomy dla Warszawy

Konkurs „Dyplomy dla Warszawy“ ma na celu wspieranie zainteresowania młodych uczonych i środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. Nagrody przyznawane są autorom najlepszych rozpraw doktorskich i prac magisterskich z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju miasta. 

04.02.2023

Miniatura dźwiękowa inspirowana twórczością Wisławy Szymborskiej

Fundacja Wisławy Szymborskiej i Fundacja Audionomia organizują konkurs na dźwiękową miniaturę inspirowaną twórczością polskiej noblistki.

05.08.2016

Nauczycielskie przesłanie - Wielki Ogólnopolski Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli

Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Pedeutologii, Pedagogiki Pracy i Kształcenia Ustawicznego pod honorowym patronatem JM  Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka ogłaszają Wielki  Ogólnopolski Konkurs na  pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli pod hasłem

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах