Полонистический бюллетень
Предложений на сайте:
Сортировать по:

Продвигаемое

Недавно добавленные

12.09.2018
Bielsko-Biala

Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną

Wydział Humanistyczno-Społeczny UBB

Do 30 września 2018 r. trwa rekrutacja na 10. edycję Studiów Podyplomowych Logopedii z Komunikacją Alternatywną. Planowany termin uruchomienia edycji – październik 2018 r.

01.05.2017
Bielsko-Biala

Filologia polska (studia stacjonarne II-go stopnia, specjalność: projektowanie komunikacji)

стационарный Wydział Humanistyczno-Społeczny UBB

Kwalifikacje absolwenta:

01.05.2017
Bielsko-Biala

Filologia polska (studia stacjonarne I-go stopnia, specjalność: projektowanie komunikacji)

стационарный Wydział Humanistyczno-Społeczny UBB

Kwalifikacje absolwenta:

01.05.2017
Bielsko-Biala

Filologia polska (studia stacjonarne II-go stopnia, specjalność nauczycielska)

стационарный Wydział Humanistyczno-Społeczny UBB

Absolwent studiów specjalności nauczycielskiej drugiego stopnia jest przygotowany do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne, zna społeczno-kulturowe konteksty edukacji, ma poszerzoną wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą i metodyczną. Zna mechanizmy współczesnej kultury w wymiarze globalnym i lokalnym, umie stosować nowoczesne metody animowania działań edukacyjnych. Może pracować w domach kultury, w redakcjach czasopism i wydawnictw.

01.05.2017
Bielsko-Biala

Filologia polska (studia stacjonarne I-go stopnia, specjalność nauczycielska)

стационарный Wydział Humanistyczno-Społeczny UBB

Kwalifikacje absolwenta:

08.08.2016
Bielsko-Biala

Studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dla studentów zagranicznych oraz kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Wydział Humanistyczno-Społeczny UBB

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zachęca do podjęcia studiów w języku polskim, co jest możliwe nawet dla obcokrajowców niewładających językiem polskim – Uczelnia oferuje całoroczny kurs języka polskiego dla obcokrajowców, którego celem jest przygotowanie do podjęcia studiów w języku polskim w ATH w kolejnym roku akademickim.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах