Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

12.09.2018
Bielsko-Biala

Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacją Alternatywną

Faculty of Humanities and Social Sciences ATH

Do 30 września 2018 r. trwa rekrutacja na 10. edycję Studiów Podyplomowych Logopedii z Komunikacją Alternatywną. Planowany termin uruchomienia edycji – październik 2018 r.

01.05.2017
Bielsko-Biala

Filologia polska (studia stacjonarne II-go stopnia, specjalność: projektowanie komunikacji)

stationary Faculty of Humanities and Social Sciences ATH

Kwalifikacje absolwenta:

01.05.2017
Bielsko-Biala

Filologia polska (studia stacjonarne I-go stopnia, specjalność: projektowanie komunikacji)

stationary Faculty of Humanities and Social Sciences ATH

Kwalifikacje absolwenta:

01.05.2017
Bielsko-Biala

Filologia polska (studia stacjonarne II-go stopnia, specjalność nauczycielska)

stationary Faculty of Humanities and Social Sciences ATH

Absolwent studiów specjalności nauczycielskiej drugiego stopnia jest przygotowany do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne, zna społeczno-kulturowe konteksty edukacji, ma poszerzoną wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą i metodyczną. Zna mechanizmy współczesnej kultury w wymiarze globalnym i lokalnym, umie stosować nowoczesne metody animowania działań edukacyjnych. Może pracować w domach kultury, w redakcjach czasopism i wydawnictw.

01.05.2017
Bielsko-Biala

Filologia polska (studia stacjonarne I-go stopnia, specjalność nauczycielska)

stationary Faculty of Humanities and Social Sciences ATH

Kwalifikacje absolwenta:

08.08.2016
Bielsko-Biala

Studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dla studentów zagranicznych oraz kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Faculty of Humanities and Social Sciences ATH

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zachęca do podjęcia studiów w języku polskim, co jest możliwe nawet dla obcokrajowców niewładających językiem polskim – Uczelnia oferuje całoroczny kurs języka polskiego dla obcokrajowców, którego celem jest przygotowanie do podjęcia studiów w języku polskim w ATH w kolejnym roku akademickim.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.