Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до:

Filologia polska na Uniwersytecie Wileńskim

Форма:
стационарный

Uniwersytet Wileński zaprasza na kierunek studiów - filologia polska (kod programu: 6121NX024 Lenkų filologija).

Nowe możliwości:
- uzyskanie podwójnych kwalifikacji - program filologii polskiej z dodatkową specjalizacją w zakresie dowolnego innego kierunku proponowanego przez Uniwersytet Wileński. Po ukończeniu podwójnego programu studiów studenci uzyskują stopień bakałarza zarówno w zakresie filologii polskiej, jak i drugiego wybranego kierunku (zobacz tu);
- Organizatorzy zachęcają do złożenia podania na studia płatne - studia niefinansowane przez Ministerstwo Oświaty Republiki Litewskiej zrefunduje Ambasada RP na Litwie.

Podczas rekrutacji brane są pod uwagę wyniki następujących egzaminów:
- język i literatura litewska (egzamin państwowy) współczynnik 0,4,
- język obcy (egzamin państwowy lub szkolny) współczynnik 0,2,
- historia (egzamin szkolny lub ocena roczna) współczynnik 0,2,
- dowolny inny przedmiot (egzamin państwowy lub szkolny, może być również język polski) współczynnik 0,2.

Szczegółową informację można uzyskać pod adresami mailowymi: polkatedra@flf.vu.lt, polonistica.vilnensis@gmail.com

Więcej informacji na Facebooku.

Kontakt: 
Polonistikos centras / Centrum Polonistyczne
VU Filologijos fakultetas / Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego
Universiteto g. 5, LT-15013 Vilnius
tel.: (+370) 685 681 60

Информация

Стоимость обучения:
studia płatne - możliwość dofinansowania
Продолжительность обучения:
4 lata
Дата размещения:
13 июля 2017; 18:55 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
13 июля 2017; 18:55 (Mariola Wilczak)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах