Polish Studies Bulletin

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

Filologia polska na Uniwersytecie Wileńskim

Uniwersytet Wileński zaprasza na kierunek studiów - filologia polska (kod programu: 6121NX024 Lenkų filologija).

Nowe możliwości:
- uzyskanie podwójnych kwalifikacji - program filologii polskiej z dodatkową specjalizacją w zakresie dowolnego innego kierunku proponowanego przez Uniwersytet Wileński. Po ukończeniu podwójnego programu studiów studenci uzyskują stopień bakałarza zarówno w zakresie filologii polskiej, jak i drugiego wybranego kierunku (zobacz tu);
- Organizatorzy zachęcają do złożenia podania na studia płatne - studia niefinansowane przez Ministerstwo Oświaty Republiki Litewskiej zrefunduje Ambasada RP na Litwie.

Podczas rekrutacji brane są pod uwagę wyniki następujących egzaminów:
- język i literatura litewska (egzamin państwowy) współczynnik 0,4,
- język obcy (egzamin państwowy lub szkolny) współczynnik 0,2,
- historia (egzamin szkolny lub ocena roczna) współczynnik 0,2,
- dowolny inny przedmiot (egzamin państwowy lub szkolny, może być również język polski) współczynnik 0,2.

Szczegółową informację można uzyskać pod adresami mailowymi: polkatedra@flf.vu.lt, polonistica.vilnensis@gmail.com

Więcej informacji na Facebooku.

Kontakt: 
Polonistikos centras / Centrum Polonistyczne
VU Filologijos fakultetas / Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego
Universiteto g. 5, LT-15013 Vilnius
tel.: (+370) 685 681 60

Information

Tuition fee:
studia płatne - możliwość dofinansowania
Duration of the course:
4 lata

See also

25.05.2015

Podyplomowe Studia Edytorskie

Tematyka i program studiów: Studia przeznaczone są dla posiadaczy tytułu zawodowego magistra lub licencjata (przede wszystkim takich kierunków jak polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa). Program obejmuje problematykę edytorstwa naukowego, w odniesieniu do dokumentów z epok dawnych, tekstów z XIX i XX wieku oraz najnowszych zjawisk z dziedziny globalnej komunikacji elektronicznej. W trakcie studiów omawiane są podstawy opracowania i przygotowania do druku różnego rodzaju tekstów literackich i paraliterackich (pamiętniki, listy) dawnych i współczesnych. W ofercie programowej znajdują się m.in. wykłady i konwersatoria dotyczące językowych i grafologicznych podstaw edytorstwa, tekstologii (krytyki tekstu), pracy redakcyjnej, komputerowego przygotowania publikacji do druku. Studia pomogą zdobyć niezbędne kompetencje przyszłym edytorom i redaktorom, pracownikom instytucji wydawniczych, a także badaczom historii czy historykom literatury, którzy chcą zająć się działalnością edytorską.

17.08.2015

Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" (III edycja)

Tematyka i program studiów: Studia trwają 2 semestry i obejmują 192 godziny lekcyjne.

01.07.2016

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa w IBL PAN

Trwa nabór na stacjonarne studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie września 2018 roku. Dokładny termin zostanie podany w sierpniu.

05.09.2016

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.