Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 19.09.2016
Дата размещения: 05.09.2016

Kurs "Polszczyzna w pigułce – na uczelni i wśród przyjaciół"

Учреждение:
Город:
Gdańsk
Вид предложения:
Курсы

Intensywny kurs adaptacyjny dla początkujących, którego celem jest przygotowanie studentów podejmujących studia na polskich uczelniach w językach obcych do życia w nowym środowisku. Materiał obejmuje podstawowe wyrażenia i zwroty oraz informacje o kulturze polskiej. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

Wymiar godzin: 40 x 45 min., zajęcia odbywać się będą codziennie przez 10 dni.

Terminy:

I.    23.09.2016 - 2.10.2016
termin zgłoszenia: 19.09 2016

II.  3.02.2017  - 12.02.2017
termin zgłoszenia: 
30.01. 2017

Liczba osób w grupie: 8-12

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną - ckijpug@gmail.com

W zgłoszeniu proszę podać tytuł kursu oraz wybrany termin.

_________________________________________________________

Polish in a Nutshell – at the university and with friends

Forty 45-minute classes: 4 classes every day –10 days (including weekends)

Course dates:        

Course I: 23.09.2016 r.  - 2.10.2016 r.                      

Course II: 3.02.2017 r.   - 12.02.2017 r.        

We offer an intensive adaptation course for beginners who would like to study in Poland. The programme includes the basics of the Polish language and culture. The course is run by academic teachers employed at the Institute of Polish Philology, University of Gdańsk.

Number of students per group: 8-12

Fee: 850 Polish złotys

Enrolment by e-mail:  ckijpug@gmail.com

In your message, please give the name of the course and the dates.

Информация

Стоимость обучения:
850 zł
Продолжительность обучения:
10 dni
Дата размещения:
5 сентября 2016; 18:59 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
5 сентября 2016; 18:59 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

05.09.2016

Kurs "Język polski i kultura polska"

Podstawowy kurs języka polskiego dla osób już studiujących (lub pracujących) w Polsce,  którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Pożądany poziom znajomości języka: podstawowe zwroty i wyrażenia. Plan kursu przewiduje 30 godzin zajęć o charakterze ogólnym, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie,  pisanie), 30 godzin profilowanych zgodnie ze studiowanym przez słuchaczy kierunkiem oraz 15 godzin wykładu z zakresu kultury polskiej. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo- -dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

05.09.2016

Kurs "Przeżyj przygodę z językiem polskim w Gdańsku"

Intensywny kurs języka polskiego przeznaczony dla osób z podstawową znajomością języka polskiego, które z powodów osobistych lub zawodowych chcą doskonalić znajomość języka w środowisku polskojęzycznym, mając jednocześnie możliwość poznawania kraju i jego kultury. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

22.11.2019

Filologia polska - studia licencjackie (stacjonarne)

Program studiów na kierunku filologia polska obejmuje wiedzę z zakresu historii i teorii literatury orazwiedzę o języku. Prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, poświęcone m.in. filmowi, teatrowi, edytorstwu, literaturze współczesnej i komunikacji językowej. Studenci zdobywają podstawową wiedzę humanistyczną, poszerzają własne horyzonty i rozwijają warsztat pracy intelektualnej, niezbędny w wielu dyscyplinach historycznych, społecznych i artystycznych. Uczestniczą w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu.  

07.09.2016

Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa

Literaturoznawstwo: historia i teoria literatury obecne w tematycznej i metodologicznej różnorodności. Problematyka badawcza – od literatury dawnej po nowoczesną i ponowoczesną – obejmuje między innymi projekty komparatystyczne (literatura światowa i europejska) w tym wąsko i szeroko rozumianą intertekstualność, porównawcze studia literacko-kulturowe; relacje i korespondencje sztuk; literackie obrazy świata; estetyczne i etyczne aspekty literatury). Nowe i najnowsze literaturoznawstwo znajduje swoje odbicie w oryginalnej tematyce, w obserwacji zjawisk pogranicznych (literackość; nieliterackość), w doświadczeniu kulturowej teorii literatury i poetyki, w interdyscyplinarnych praktykach badawczych (np. krytyka feministyczna, neokolonializm, literackie spotkania międzykulturowe, antropologia i literatura).

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах