Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 14.10.2020
Дата размещения: 09.07.2020

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie

Город:
Warszawa
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение

"Jesteśmy zdumiewająco bliźniaczymi narodami". (Zygmunt Miłoszewski)
Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie przeznaczone są zarówno dla osób profesjonalnie związanych z kultywowaniem pamięci o wielowiekowej polsko-żydowskiej koegzystencji (np. pracowników muzeów, dziennikarzy, nauczycieli), jak i pasjonatów, pragnących uzupełnić swoją wiedzę o bogatej i nierzadko trudnej polsko-żydowskiej przeszłości.

W ofercie studiów znajdują się zajęcia obejmujące polityczną i społeczną historię Żydów na ziemiach polskich, historię sztuki żydowskiej, historię wielojęzycznej literatury żydowskiej i dzieje stosunków polsko-żydowskich. Tematem przewodnim obecnej, piątej już, edycji będą żydowskie kobiety. Ponadto, słuchacze studium będą mieli możliwość uczestniczenia w dwudniowym objeździe terenowym do Lublina.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Żydowskiego Instytutu Historycznego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Nili Amit, dr Maria Cieśla, prof. Sławomir Buryła, prof. Adam Kaźmierczyk, dr Magdalena Kozłowska, dr Bartłomiej Krupa, prof. Jacek Leociak, dr hab. Joanna Lisek, dr hab. Lena Magnone, dr hab. Alina Molisak, dr Renata Piątkowska, dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz, dr hab. Krystyna Stebnicka; dr Martyna Steckiewicz, mgr Kazimiera Szczuka; prof. Marcin Wodziński, dr hab. Jolanta Żyndul.

Kierowniczka studiów: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN (IBL PAN)
Koordynatorka studiów: dr hab. Jolanta Żyndul

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w Instytucie Badań Literackich PAN.

Rekrutacja trwa do 14.10.2020 r. Nabór uzupełniający trwa do 19.10.2020 r.

Tegoroczna edycja studiów rozpocznie się 24.10.2020 r.

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://studiazydowskie.edu.pl/

Kontakt: studiapolskozydowskie@ibl.waw.pl


Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od 10.45 do 18.00 w Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, ul. Nowy Świat 72), lub online, w przypadku utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego.

Semestr zimowy 2020/2021

1. 24-25 października 2020 r.
2. 7-8 listopada 2020 r.
3. 28-29 listopada 2020 r.
4. 12-13 grudnia 2020 r.
5. 16-17 stycznia 2021 r.
6. 30-31 stycznia 2021 r.

Semestr letni 2020/2021

1. 27-28 lutego 2021 r.
2. 13-14 marca 2021 r.
3. 27-28 marca 2021 r.
4. 17-18 marca 2021 r.
5. 15-16 maja 2021 r.
6. 29-30 maja 2021 r.
7. 12-13 czerwca 2021 r.

Информация

Стоимость обучения:
1800 zł za semestr
Продолжительность обучения:
2 semestry (200 godzin lekcyjnych)
Дата размещения:
9 июля 2020; 21:21 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
9 июля 2020; 21:21 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

09.07.2020

Podyplomowe Gender Studies IBL PAN (XIII edycja)

"Nie rodzimy się kobietami – stajemy się nimi". (Simone de Beauvoir, Druga płeć) Studia dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Gender Studies uzupełniają wiedzę o kwestie istotne dla zrozumienia wpływu kultury na człowieka i relacje panujące w społeczeństwie.

01.07.2019

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie (w 2019/2020 V edycja)

Celem studiów jest stworzenie zainteresowanym możliwości zapoznania się z wybranymi aspektami kultury i historii, w których nastąpiło spotkanie i wzajemne przenikanie się elementów żydowskich i polskich. Z założenia interdyscyplinarny, program Studiów Polsko-Żydowskich wpisuje się w ten sposób zarówno w ramy studiów żydowskich, jak i studiów nad kulturą polską. Studia umożliwiają zastanowienie się nad wieloma ważnymi kwestiami związanymi z tradycją, historią, kulturą, tożsamością, religią w polsko-żydowskim kontekście.

08.08.2015

Podyplomowe Gender Studies IBL PAN im. M. Konopnickiej i M. Dulębianki

Studia dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają  krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując  stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

19.07.2018

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na tematy związane ze wspólnymi wątkami polskiej i żydowskiej kultury oraz historii, a także do tych, które stawiają w tej dziedzinie pierwsze poznawcze kroki.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах