Полонистический бюллетень

Образовательное предложение

Заявки принимаются до: 30.09.2019
Дата размещения: 01.07.2019

Zarządzanie Kulturą w Administracji Rządowej, Samorządowej i w Organizacjach Pozarządowych (w 2019/2020 - XVII edycja)

Город:
Warszawa
Форма:
заочное
Вид предложения:
послевузовское обучение

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności, pozwalających na samodzielne zarzadzanie podmiotem prowadzącym działalność w sferze kultury (samorządową instytucją kultury, organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sferze kultury).

Studia skierowane są do osób zarówno już pracujących w obszarze kultury, jak i tych, które rozpoczynają pracę w tym obszarze lub po prostu interesują się nowoczesnymi narzędziami marketingowymi oraz zarządzaniem kulturą.

Zajęcia  prowadzą  specjaliści  z  dziedziny  zarządzania,  prawa  i  reklamy,  znawcy  programów europejskich, menadżerowie kultury, praktycy.

Kierownik studiów: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN

Czas trwania: 2 semestry (180 godzin). Wykłady i ćwiczenia odbywają się raz w miesiącu (piątek w godz. 15.45-19.00,  sobota  i niedziela  w godz.  9.00-16.00).  

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wybrane przedmioty: Elementy prawa  dla  pracowników instytucji kultury; Udostępnianie kultury oraz korzystanie z bezpłatnych zasobów Internetu; Konstruowanie oferty edukacyjnej instytucji kultury; Komunikacja managera kultury-warsztat; Wybrane aspekty zarządzania instytucją artystyczną; Promocja i organizacja międzynarodowego wydarzenia kulturalnego – case study, Eurovision Song Contest; Współpraca z artystami. Promocja wydarzenia i zespołu muzycznego; ABC managera kultury-praktyczne aspekty pracy z artystami; Marketing i zarządzanie w kulturze; Praktyczne aspekty finansowania projektów kulturalnych w różnych obszarach zarządzania kulturą; Współpraca z artystami przy projektach kultury; Współpraca z mediami–warsztat; Promocja  kultury  w  mediach  lokalnych  i regionalnych; Zarządzanie kryzysowe; Zarządzanie  strategiczne.  Przywództwo XXI wieku; Komunikacja społeczna w  instytucji kultury – case study: Muzeum  Pałacu Króla Jana III w Wilanowie; Społeczna  odpowiedzialność organizacji (CSR) w biznesie i kulturze; Animacja kultury a praca ze społecznością  lokalną:  metody, konteksty, inspiracje – warsztat.

Информация

Стоимость обучения:
2300 zł za semestr (można opłacać semestralnie)
Продолжительность обучения:
dwa semestry
Дата размещения:
1 июля 2019; 13:35 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
1 июля 2019; 13:35 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

20.07.2018

Zarządzanie kulturą w administracji rządowej, samorządowej i w organizacjach pozarządowych. XVI edycja

Studia skierowane są do osób zarówno pracujących w obszarze kultury, jak i tych, które rozpoczynają pracę w tej dziedzinie lub po prostu interesują się nowoczesnymi narzędziami marketingowymi oraz zarządzaniem kulturą.

26.07.2015

Podyplomowe Studia "Zarządzanie Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej" (XIII edycja)

Tematyka i program studiów:

20.05.2017

Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej (XV edycja)

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności, pozwalających na samodzielne zarzadzanie podmiotem prowadzącym działalność w sferze kultury (samorządową instytucją kultury, organizacją pozarządową lub przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sferze kultury).

28.09.2020

Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą 2020/2021

Sektor kultury odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy. Jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych i zorientowanych na przyszłość sektorów gospodarki europejskiej generującym większe zyski niż niektóre tradycyjne gałęzie przemysłu. Kultura jest istotnym czynnikiem stymulującego wzrost gospodarczy. Sytuacja pandemii pokazała, że instytucje oraz ludzie kultury potrafili odnaleźć się w tej niezwykle dramatycznej, niespotykanej dotychczas sytuacji o globalnym zasięgu. Przenieśli swoją twórczość i działalność do Sieci, a ich talenty, innowacyjność oraz umiejętności komunikacyjne dały osobom zamkniętym w domach ukojenie, radość i poczucie wspólnoty.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах