Полонистический бюллетень

События

Событий на сайте:
Дата размещения: 01.11.2020 Начало события: 11.12.2020

Tożsamość nasza powszednia – Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

London | Конференция Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Дата размещения: 01.12.2020 Начало события: 12.12.2020

Tożsamość nasza powszednia / Międzynarodowa Konferencja

London | Конференция Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Дата размещения: 16.11.2020 Начало события: 19.01.2021

Poezja dla dzieci w drugiej połowie XX i w XXI wieku

Конференция Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Uniwersytet Rzeszowski
Дата размещения: 31.07.2020 Начало события: 28.06.2021

Czycz i wszystko. Ogólnopolska konferencja naukowa w 25-lecie śmierci pisarza

Kraków | Конференция Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Дата размещения: 09.11.2021 Начало события: 24.03.2022

Języki antropocenu / ogólnopolska konferencja naukowa

Конференция Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Дата размещения: 11.01.2022 Начало события: 21.04.2022

Zaciętość dumy w osamotnieniu. Marii Konopnickiej w 180 rocznicę urodzin. Rozpoznania – Idee – Recepcja / ogólnopolska konferencja naukowa

Kraków | Конференция Wydział Polonistyki UJ | Muzeum HERstorii Sztuki | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Дата размещения: 23.02.2022 Начало события: 27.10.2022

Wacław Potocki w czterechsetną rocznicę urodzin

Конференция Wydział Polonistyki UJ | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Katolicki Uniwersytet Lubelski | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie
Дата размещения: 12.03.2023 Начало события: 30.03.2023

Wokół (teorii) wiersza. Ostatnie stulecie w badaniach wersologicznych

Конференция Wydział Polonistyki UW | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Дата размещения: 11.01.2023 Начало события: 23.05.2023

Szymborska wielostronnie /studencko-doktorancka konferencja naukowa

Kraków | Конференция Wydział Nauk Humanistycznych UP | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах