Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 01.11.2020 Start date: 11.12.2020

Our Everyday Identity – International Interdyscyplinary Conference

London | Conference The Polish University Abroad in London | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 01.12.2020 Start date: 12.12.2020

Our Everyday Identity /International Conference

London | Conference The Polish University Abroad in London | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 16.11.2020 Start date: 19.01.2021

Poezja dla dzieci w drugiej połowie XX i w XXI wieku

Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 31.07.2020 Start date: 28.06.2021

Czycz i wszystko. Ogólnopolska konferencja naukowa w 25-lecie śmierci pisarza

Kraków | Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 09.11.2021 Start date: 24.03.2022

Języki antropocenu / ogólnopolska konferencja naukowa

Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 11.01.2022 Start date: 21.04.2022

Zaciętość dumy w osamotnieniu. Marii Konopnickiej w 180 rocznicę urodzin. Rozpoznania – Idee – Recepcja / ogólnopolska konferencja naukowa

Kraków | Conference Wydział Polonistyki UJ | Muzeum HERstorii Sztuki | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 23.02.2022 Start date: 27.10.2022

Wacław Potocki w czterechsetną rocznicę urodzin

Conference Wydział Polonistyki UJ | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Katolicki Uniwersytet Lubelski | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie
Added on: 12.03.2023 Start date: 30.03.2023

Wokół (teorii) wiersza. Ostatnie stulecie w badaniach wersologicznych

Conference Wydział Polonistyki UW | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 11.01.2023 Start date: 23.05.2023

Szymborska wielostronnie /studencko-doktorancka konferencja naukowa

Kraków | Conference Wydział Nauk Humanistycznych UP | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.