Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 08.12.2015 Start date: 20.10.2016

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX wieku)

Kraków | Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 08.07.2016 Start date: 20.10.2016

Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej. Metodyka i komparatystyka

Kraków | Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 30.03.2016 Start date: 05.12.2016

Dawna i współczesna kultura funeralna / z cyklu „Dialog z Tradycją” IV

Kraków | Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 07.04.2016 Start date: 02.03.2017

Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy

Kraków | Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 31.01.2017 Start date: 30.03.2017

Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach

Kraków | Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 31.01.2017 Start date: 10.05.2017

Okolice Emila Zegadłowicza

Conference Uniwersytet Jagielloński | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 30.03.2017 Start date: 20.05.2017

Światy poza światem - narracje fantastyczne w literaturze i mediach / 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kraków | Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Added on: 07.07.2017 Start date: 30.06.2017

U podstaw pedagogiki pamięci – Auschwitz i Holokaust. Pola badawcze, metody, konteksty

Call for papers The University of Lodz | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 13.06.2017 Start date: 18.09.2017

Edukacja wobec Migracji. Język - kultura - tożsamość

Kraków | Conference Uniwersytet Warszawski | Uniwersytet Jagielloński | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Today's date: 14.08.2020 | Friday
Added on: 01.07.2017 Start date: 28.09.2017

Expanding Beyond Borders: Fictional Worlds, Transmedial Universes, Fan Communities

Kraków | Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Ośrodek Badawczy Facta Ficta
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.