Полонистический бюллетень

События

Событий на сайте:
Дата размещения: 10.12.2019 Начало события: 07.12.2020

Dyskretny urok władzy. Idealiści, kolaboranci, oportuniści / transdyscyplinarna konferencja naukowa (online)

Kraków | Конференция Wydział Polonistyki UJ
Дата размещения: 14.01.2021 Начало события: 18.01.2021

Mgr Patryk Wiśniewski: O kolorach w polszczyźnie w perspektywie historycznej i porównawczej

Лекция Wydział Polonistyki UJ
Дата размещения: 10.03.2021 Начало события: 10.03.2021

Redakcja czasopisma „Wielogłos – Pismo Wydziału Polonistyki UJ” zaprasza do nadsyłania artykułów do numerów monograficznych: "Komparatystyka w epoce kryzysów" i "Poezja: strategie lektury w XXI wieku"

Объявление о подаче писем Wydział Polonistyki UJ
Дата размещения: 02.04.2021 Начало события: 09.04.2021

Przypomnienia i inspiracje. Krystyna Pisarkowa 1932–2010

Симпозиум Wydział Polonistyki UJ
Дата размещения: 14.09.2020 Начало события: 05.07.2021

Memory Studies Association Annual Conference “Convergences”

Warszawa | Конференция Wydział Polonistyki UJ | Uniwersytet Warszawski | Uniwersytet Opolski | European Network Remembrance and Solidarity | Институт литературных исследований PAN | Collegium Civitas | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Дата размещения: 17.03.2021 Начало события: 08.09.2021

Strefy kon/taktu - strefy kon/fliktu jako narzędzie rozpoznawania współczesnej rzeczywistości kulturowej

Sosnowiec | Конференция Wydział Polonistyki UJ | Teatr Zagłębia | Uniwersytet Śląski w Katowicach
Дата размещения: 13.01.2020 Начало события: 27.09.2021

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje – metodologie – działania (UWAGA: kolejna zmiana terminu)

Kraków | конгресс Wydział Polonistyki UJ | Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM | Институт литературных исследований PAN | Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych"
Дата размещения: 20.10.2021 Начало события: 21.10.2021

AUTOCENZURA I CENZURA. NOWE UJĘCIA

Kraków | Конференция Wydział Polonistyki UJ
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах