Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 10.12.2019 Start date: 07.12.2020

Dyskretny urok władzy. Idealiści, kolaboranci, oportuniści / transdyscyplinarna konferencja naukowa (online)

Kraków | Conference Wydział Polonistyki UJ
Added on: 14.01.2021 Start date: 18.01.2021

Mgr Patryk Wiśniewski: O kolorach w polszczyźnie w perspektywie historycznej i porównawczej

Lecture Wydział Polonistyki UJ
Added on: 10.03.2021 Start date: 10.03.2021

Redakcja czasopisma „Wielogłos – Pismo Wydziału Polonistyki UJ” zaprasza do nadsyłania artykułów do numerów monograficznych: "Komparatystyka w epoce kryzysów" i "Poezja: strategie lektury w XXI wieku"

Call for papers Wydział Polonistyki UJ
Added on: 02.04.2021 Start date: 09.04.2021

Przypomnienia i inspiracje. Krystyna Pisarkowa 1932–2010

Symposium Wydział Polonistyki UJ
Added on: 14.09.2020 Start date: 05.07.2021

Memory Studies Association Annual Conference “Convergences”

Warszawa | Conference Wydział Polonistyki UJ | Uniwersytet Warszawski | Uniwersytet Opolski | European Network Remembrance and Solidarity | The Institute of Literary Research PAN | Collegium Civitas | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Added on: 17.03.2021 Start date: 08.09.2021

Strefy kon/taktu - strefy kon/fliktu jako narzędzie rozpoznawania współczesnej rzeczywistości kulturowej

Sosnowiec | Conference Wydział Polonistyki UJ | Teatr Zagłębia | Uniwersytet Śląski w Katowicach
Added on: 13.01.2020 Start date: 27.09.2021

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje – metodologie – działania (UWAGA: kolejna zmiana terminu)

Kraków | Congress Wydział Polonistyki UJ | Faculty of Polish and Classical Philology UAM | The Institute of Literary Research PAN | Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych"
Added on: 20.10.2021 Start date: 21.10.2021

AUTOCENZURA I CENZURA. NOWE UJĘCIA

Kraków | Conference Wydział Polonistyki UJ
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.