Полонистический бюллетень

События

Событий на сайте:
Дата размещения: 03.10.2023 Начало события: 04.10.2023

„Zrozumieć uczelnię. Autoetnografie” - dyskusja „Tekstów Drugich”

Warszawa | Встреча Wydział Polonistyki UW
Дата размещения: 16.07.2023 Начало события: 05.10.2023

Jan Józef Szczepański (1919–2003) – pisarz na czas nie-pokoju / Konferencja z okazji dwudziestej rocznicy śmierci pisarza

Kraków | Конференция Wydział Polonistyki UJ
Дата размещения: 24.06.2023 Начало события: 06.10.2023

Języki i literatury słowiańskie w perspektywie międzykulturowej / Ukraińsko-polska sesja filologiczna

Конференция Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk PAN
Дата размещения: 14.09.2023 Начало события: 06.10.2023

Mózg - język - komunikacja

Poznań | Конференция Uniwersytet im. Adama Mickiewicza | Stowarzyszenie "Afazja"
Дата размещения: 03.10.2023 Начало события: 06.10.2023

Międzynarodowy Panel Naukowy „Ukraińsko-Polska Sesja Filologiczna”

Встреча Mariupolski Uniwersytet Państwowy | Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Дата размещения: 06.10.2023 Начало события: 09.10.2023

O krzątactwie, wyklejankach, i przekładzie Wisławy Szymborskiej

Szczecin | Лекция Uniwersytet Szczeciński
Дата размещения: 07.10.2023 Начало события: 12.10.2023

„Nic tego jest przyczyną". Nihilizm Daniela Naborowskiego na tle międzynarodowych dyskusji intelektualnych epoki / wykład z cyklu "Rzeczpospolita otwarta"

Warszawa | Лекция Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Дата размещения: 24.06.2023 Начало события: 12.10.2023

Antybohater czy złoczyńca? O transgresyjnym charakterze kreacji i recepcji bohaterów tekstów kultury

Kraków | Конференция Wydział Polonistyki UJ
Дата размещения: 03.10.2023 Начало события: 12.10.2023

IV Polska Konferencja Pamięcioznawcza

Poznań | Конференция Memory Studies Association | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Дата размещения: 03.08.2023 Начало события: 14.10.2023

Znikanie, zanik, zaginięcie – dyskursy nieobecności / ogólnopolska konferencja naukowa

Конференция Естественно-Гуманитарный Университет в г. Седльце | Ośrodek Badawczy Facta Ficta | Wydział Filozoficzny UJ
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах