Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 30.07.2023 Start date: 30.09.2023

Grzeczność, dobre wychowanie. Teorie oraz praktyki / ogólnopolska konferencja naukowa

Conference Ośrodek Badawczy Facta Ficta | Wydział Filozoficzny UJ
Added on: 03.10.2023 Start date: 04.10.2023

„Zrozumieć uczelnię. Autoetnografie” - dyskusja „Tekstów Drugich”

Warszawa | Meeting Wydział Polonistyki UW
Added on: 16.07.2023 Start date: 05.10.2023

Jan Józef Szczepański (1919–2003) – pisarz na czas nie-pokoju / Konferencja z okazji dwudziestej rocznicy śmierci pisarza

Kraków | Conference Wydział Polonistyki UJ
Added on: 24.06.2023 Start date: 06.10.2023

Języki i literatury słowiańskie w perspektywie międzykulturowej / Ukraińsko-polska sesja filologiczna

Conference Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 14.09.2023 Start date: 06.10.2023

Mózg - język - komunikacja

Poznań | Conference Uniwersytet im. Adama Mickiewicza | Stowarzyszenie "Afazja"
Added on: 03.10.2023 Start date: 06.10.2023

Międzynarodowy Panel Naukowy „Ukraińsko-Polska Sesja Filologiczna”

Meeting Mariupolski Uniwersytet Państwowy | Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Added on: 06.10.2023 Start date: 09.10.2023

O krzątactwie, wyklejankach, i przekładzie Wisławy Szymborskiej

Szczecin | Lecture Uniwersytet Szczeciński
Added on: 07.10.2023 Start date: 12.10.2023

„Nic tego jest przyczyną". Nihilizm Daniela Naborowskiego na tle międzynarodowych dyskusji intelektualnych epoki / wykład z cyklu "Rzeczpospolita otwarta"

Warszawa | Lecture Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Added on: 24.06.2023 Start date: 12.10.2023

Antybohater czy złoczyńca? O transgresyjnym charakterze kreacji i recepcji bohaterów tekstów kultury

Kraków | Conference Wydział Polonistyki UJ
Added on: 03.10.2023 Start date: 12.10.2023

IV Polska Konferencja Pamięcioznawcza

Poznań | Conference Memory Studies Association | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.