Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 18.10.2021
Дата размещения: 04.07.2021

Autorki i bohaterki tekstów kultury /II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia”

Начало событияВид события:
Конференция

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Literaturoznawstwa Ukraińskiego i Komparatystyki, Katedra Języka Ukraińskiego, Katedra Filozofii i Politologii Państwowego Uniwersytetu w Żytomierzu, Katedra Filologii Słowiańskiej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Katedra Historyczno-Kulturowego Dziedzictwa Białorusi Republikańskiego Instytutu Wyższej Szkoły w Mińsku, Katedra Literaturoznawstwa Rosyjskiego i Obcego Tiumeńskiego Uniwersytetu Państwowego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia”, która odbędzie się 18 października 2021 r. 

Ze względu na niestabilną sytuację epidemiologiczną konferencja odbędzie się online.

W kulturze Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza na jej arenie literackiej i artystycznej, działało wiele wybitnych autorek – pisarek, malarek, rzeźbiarek. Wniosły one niewątpliwie znaczący wkład w kulturę nie tylko regionu, ale także całej Europy. O wielu z nich – głównie z powodów politycznych – przez dziesięciolecia starano się zapomnieć, toteż ich dokonania zostały zbadane i opisane na nowo stosunkowo niedawno, inne zaś ciągle czekają na odkrycie bądź odmitologizowanie. Kobiety na przestrzeni dziejów były także – jak wiadomo – muzami artystów i bohaterkami utworów literackich oraz dzieł sztuki, a także aktywnie kształtowały zachowania i wzorce kulturowe. Dlatego naszą tegoroczną konferencję chcielibyśmy poświęcić z jednej strony twórczyniom, z drugiej zaś bohaterkom tekstu kultury, ujmowanego za Ewą Szczęsną jako „będący dobrem zbiorowym; zachowywanym, przekazywanym i wzbogacanym przez kolejne pokolenia, zobiektywizowanym wynikiem współdziałania i twórczej aktywności wielu pokoleń, zdolnym do rozprzestrzeniania się i rozwoju”. Choć dostrzegamy szczególną rolę w kulturze słowa mówionego i pisanego, w rozumieniu określenia „tekst kultury” nie staramy się ograniczać tylko i wyłącznie do niego. Chcemy odwołać się zarówno do literatury, publicystyki, przedstawień teatralnych, komiksu, plakatu i filmu, jak i do dziedziny malarstwa, rzeźby, architektury, muzyki.

Celem organizowanej konferencji jest próba zaprezentowania omawianej problematyki w jak najszerszej perspektywie badawczej oraz dyskusja o charakterze interdyscyplinarnym, toteż do wzięcia udziału w niej zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin refleksji humanistycznej.

Sugerujemy podjęcie namysłu nad następującymi kwestiami:

  • kobieta jako autorka i bohaterka tekstu kultury
  • (auto)biograficzność w twórczości kobiet
  • obraz kobiety w literaturze i kulturze: historia i współczesność
  • relacje pomiędzy sztuką a kobiecością
  • sztuka kobiet – kobiety w sztuce
  • mity na temat kobiety i kobiecości utrwalone w kulturze
  • fenomen kobiecości i formy jej konceptualizacji w kulturze

Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną konferencja zostanie przeprowadzona ONLINE na platformie GOOGLE MEET.

Czas wystąpienia – 15 minut.

Języki robocze konferencji: język polski, rosyjski, białoruski, ukraiński.

Formularz zgłoszenia wraz z proponowanym tematem i krótkim streszczeniem (do 150 słów) w języku wystąpienia prosimy przesłać do dnia 26 września 2021 roku.

Teksty wystąpień o objętości od 20 000 do 30 000 znaków zostaną, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, opublikowane w monografii wieloautorskiej w wydawnictwie z listy ministerialnej lub punktowanym czasopiśmie katedry.

Ważne terminy:

Nadsyłanie zgłoszeń do dnia 26.09.2021 (komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru tematów wystąpień).

Wniesienie opłaty konferencyjnej do 10.10.2021.

Opłata konferencyjna:

Opłata za udział w konferencji wynosi 200 zł. Numer konta, na który należy wnosić opłatę, zostanie Państwu podany w terminie późniejszym. Opłata konferencyjna obejmuje koszty publikacji oraz dystrybucji monografii (lub czasopisma).

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: konferencja.ksi@uw.edu.pl.

Łączymy wyrazy szacunku

Komitet Organizacyjny Konferencji

prof. dr hab. Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Iwona Krycka-Michnowska (Uniwersytet Warszawski)

dr Aliona Liubaya (Republikański Instytut Wyższej Szkoły)

dr hab. Olena Jurczuk, prof. (Żytomierski Uniwersytet Państwowy)

dr Oksana Czaplinska (Żytomierski Uniwersytet Państwowy)

dr Viktor Mojsijenko (Żytomierski Uniwersytet Państwowy)

prof. Andrij Danylenko (Pace University in New York)

dr Aleksandr Miedwiediew (Tiumeński Uniwersytet Państwowy)

dr Oksana Ostapczuk (Moskiewski Uniwersytet Państwowy)

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
26.09.2021
Оплата:
200 zł
Дата размещения:
4 июля 2021; 13:27 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
4 июля 2021; 13:27 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

13.12.2018

Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Polonistyki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, Katedra Filologii Słowiańskiej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Katedra Historyczno-Kulturowego Dziedzictwa Białorusi Republikańskiego Instytutu Wyższej Szkoły w Mińsku mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia".

31.03.2021

Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki

Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, Zespół Badań Regionalnych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Urząd Miejski w Białymstoku i Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Literackie Podlasie kobiet - autorki, bohaterki, czytelniczki. Konferencja odbywa się w ramach obchodów 30-lecia Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego 13 września 2021 r. 

30.09.2021

Kobiety z Witkacym w tle

Instytut Witkacego oraz Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej Instytutu Literaturoznawstwa UMK zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej dorobkowi kobiet w humanistyce. Wydarzenie organizowane jest z okazji rocznicy urodzin Marii z Pietrzkiewiczów Witkiewiczowej (1853-1931).

15.03.2017

Muzyka i opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturalnym

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Literatury Ukraińskiej Narodowego Odeskiego Uniwersytetu im. Illi Miecznikowa oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах