Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 09.05.2019 - 11.05.2019
Дата размещения: 13.12.2018

Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Warszawa

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Polonistyki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, Katedra Filologii Słowiańskiej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Katedra Historyczno-Kulturowego Dziedzictwa Białorusi Republikańskiego Instytutu Wyższej Szkoły w Mińsku mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia".

PROGRAM KONFERENCJI (zaktualizowany 8 maja 2019) >>


Historia Polski to w znacznej mierze historia mądrych, zdolnych i silnych kobiet, zarówno anonimowych, jak i tych, których nazwiska są dobrze znane w świecie. Listę otwiera Maria Skłodowska-Curie, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu 100. najbardziej wpływowych kobiet świata, ale nie wolno nam zapominać i o innych wielkich Polkach: Emilii Plater, Izabeli Czartoryskiej, Marii Konopnickiej czy Irenie Sendlerowej, wszystkich tych, które skutecznie działały w dziedzinie kultury, nauki, polityki i życia społecznego. Odzyskanie przez nasz kraj niepodległości, o którą walczyły także kobiety, zbiegło się w czasie z nadaniem im praw wyborczych na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 28 listopada 1918 r. Niemal w tym samym okresie kobiety uzyskały prawa wyborcze w większości państw Europy Środkowo-Wschodniej. Te wyjątkowe dla Polski i ważne dla statusu kobiet wydarzenia zainspirowały nas do podjęcia refleksji na temat ich roli w kulturze oraz życiu społeczno-politycznym Polski, a także krajów regionu na przestrzeni dziejów.

Celem organizowanej konferencji jest próba zaprezentowania powyższej problematyki w jak najszerszej perspektywie badawczej (wychodzącej poza problematykę polską, a obejmującej cały region Europy Środkowo-Wschodniej) oraz dyskusja o charakterze interdyscyplinarnym, toteż do wzięcia udziału w niej zapraszamy zarówno literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, jak też historyków, socjologów, politologów oraz przedstawicieli innych dziedzin refleksji humanistycznej.

Sugerujemy podjęcie namysłu nad następującymi kwestiami:

 • Co znaczy „być kobietą”: historia, współczesność, perspektywy.
 • Jak zmieniało się postrzeganie i rola społeczna kobiet?
 • Na czym opiera się kobieca tożsamość i co ją wyznacza?
 • Jakie mity na temat kobiety i kobiecości utrwaliła kultura?
 • Fenomen kobiecości i formy jej konceptualizacji w kulturze i myśli filozoficznej.
 • Kobieta jako autorka i bohaterka dzieła sztuki (twórca kultury).
 • Rola kobiet w życiu społecznym i politycznym państw regionu.
 • Kobieca cielesność i duchowość.
 • (Auto)biograficzność w twórczości kobiet.

Jesteśmy otwarci na propozycje własnych wątków badawczych.

Czas wystąpienia – 15 minut.

Języki robocze konferencji: język polski, rosyjski, angielski.

Formularz zgłoszenia wraz z proponowanym tematem i krótkim streszczeniem (do 500 znaków) w języku wystąpienia prosimy wypełnić na stronie internetowej: https://goo.gl/forms/XbGUgQWtZXKlYzbA3 do dnia 1 marca 2019 roku.

Teksty wystąpień o objętości od 20000 do 30000 znaków zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie lub recenzowanej monografii wieloautorskiej (zgodnie z decyzją uczestników konferencji).

Ważne terminy:

 • Nadsyłanie zgłoszeń do dnia 1.03.2019.
 • Przesłanie informacji o akceptacji tematu wystąpienia do 15.03.2019.
 • Wniesienie opłaty konferencyjnej do 1.04.2019.

Opłata konferencyjna:

Opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł (lub 100 euro dla cudzoziemców). Numer konta, na który należy wnosić opłatę zostanie podany w zawiadomieniu o akceptacji zgłoszenia.

Opłata konferencyjna obejmuje pokrycie kosztów organizacyjnych, przerw kawowych, obiadów oraz publikacji artykułów wygłoszonych na konferencji po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów naukowych.

Koszty przejazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy konferencji bądź ich macierzyste uczelnie.

Uczestników konferencji, którzy potrzebują oficjalnego zaproszenia do uzyskania wizy, prosimy o jak najszybsze powiadomienie o tym organizatorów.

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: konferencja.ksi@uw.edu.pl

Łączymy wyrazy szacunku

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr hab. Iwona Krycka-Michnowska (Uniwersytet Warszawski) - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

prof. Ałła Krawczuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy)

dr hab. Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)

dr Monika Grącka (Uniwersytet Warszawski)

dr Elena Janchuk (Uniwersytet Warszawski) - sekretarz konferencji

dr Aliona Liubaya (Republikański Instytut Wyższej Szkoły)

dr Marcin Niemojewski (Uniwersytet Warszawski)

dr Oksana Ostapczuk (Moskiewski Uniwersytet Państwowy)

(informacja Organizatorów)


Информация

Подача заявок для докладчиков до:
01.03.2019
Оплата:
400 zł
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
13 декабря 2018; 15:31 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
8 мая 2019; 20:09 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

04.07.2021

Autorki i bohaterki tekstów kultury /II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia”

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Literaturoznawstwa Ukraińskiego i Komparatystyki, Katedra Języka Ukraińskiego, Katedra Filozofii i Politologii Państwowego Uniwersytetu w Żytomierzu, Katedra Filologii Słowiańskiej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Katedra Historyczno-Kulturowego Dziedzictwa Białorusi Republikańskiego Instytutu Wyższej Szkoły w Mińsku, Katedra Literaturoznawstwa Rosyjskiego i Obcego Tiumeńskiego Uniwersytetu Państwowego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia”, która odbędzie się 18 października 2021 r.  Ze względu na niestabilną sytuację epidemiologiczną konferencja odbędzie się online.

24.01.2021

Spotkanie z autorkami i autorem książki „Kobiety w Polsce 1945–1989. Nowoczesność, emancypacja, komunizm”

Zespół "Archiwum Kobiet" IBL PAN serdecznie zaprasza na spotkanie z autorkami i autorem książki Kobiety w Polsce, 1945–1989. Nowoczesność, emancypacja, komunizm Małgorzatą Fidelis, Katarzyną Stańczak-Wiślicz, Barbarą Klich-Kluczewską oraz Piotrem Perkowskim. Spotkanie poprowadzi prof. Katarzyna Sierakowska.

31.03.2021

Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki

Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, Zespół Badań Regionalnych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Urząd Miejski w Białymstoku i Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Literackie Podlasie kobiet - autorki, bohaterki, czytelniczki. Konferencja odbywa się w ramach obchodów 30-lecia Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego 13 września 2021 r. 

18.10.2018

Kobiety na zesłaniu: XVIII - XX wiek. Historia, źródła, problemy

Zespółu Archiwum Kobiet IBL PAN zaprasza na wykład dr Swietlany Muliny "Kobiety na zesłaniu: XVIII-XX w.: historia, źródła, problemy", który odbędzie się w czwartek 18 października w sali 144 o godzinie 16:00.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах