Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 09.05.2019 - 11.05.2019
Data dodania: 13.12.2018

Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Polonistyki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, Katedra Filologii Słowiańskiej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Katedra Historyczno-Kulturowego Dziedzictwa Białorusi Republikańskiego Instytutu Wyższej Szkoły w Mińsku mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia".

PROGRAM KONFERENCJI (zaktualizowany 8 maja 2019) >>


Historia Polski to w znacznej mierze historia mądrych, zdolnych i silnych kobiet, zarówno anonimowych, jak i tych, których nazwiska są dobrze znane w świecie. Listę otwiera Maria Skłodowska-Curie, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu 100. najbardziej wpływowych kobiet świata, ale nie wolno nam zapominać i o innych wielkich Polkach: Emilii Plater, Izabeli Czartoryskiej, Marii Konopnickiej czy Irenie Sendlerowej, wszystkich tych, które skutecznie działały w dziedzinie kultury, nauki, polityki i życia społecznego. Odzyskanie przez nasz kraj niepodległości, o którą walczyły także kobiety, zbiegło się w czasie z nadaniem im praw wyborczych na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 28 listopada 1918 r. Niemal w tym samym okresie kobiety uzyskały prawa wyborcze w większości państw Europy Środkowo-Wschodniej. Te wyjątkowe dla Polski i ważne dla statusu kobiet wydarzenia zainspirowały nas do podjęcia refleksji na temat ich roli w kulturze oraz życiu społeczno-politycznym Polski, a także krajów regionu na przestrzeni dziejów.

Celem organizowanej konferencji jest próba zaprezentowania powyższej problematyki w jak najszerszej perspektywie badawczej (wychodzącej poza problematykę polską, a obejmującej cały region Europy Środkowo-Wschodniej) oraz dyskusja o charakterze interdyscyplinarnym, toteż do wzięcia udziału w niej zapraszamy zarówno literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, jak też historyków, socjologów, politologów oraz przedstawicieli innych dziedzin refleksji humanistycznej.

Sugerujemy podjęcie namysłu nad następującymi kwestiami:

 • Co znaczy „być kobietą”: historia, współczesność, perspektywy.
 • Jak zmieniało się postrzeganie i rola społeczna kobiet?
 • Na czym opiera się kobieca tożsamość i co ją wyznacza?
 • Jakie mity na temat kobiety i kobiecości utrwaliła kultura?
 • Fenomen kobiecości i formy jej konceptualizacji w kulturze i myśli filozoficznej.
 • Kobieta jako autorka i bohaterka dzieła sztuki (twórca kultury).
 • Rola kobiet w życiu społecznym i politycznym państw regionu.
 • Kobieca cielesność i duchowość.
 • (Auto)biograficzność w twórczości kobiet.

Jesteśmy otwarci na propozycje własnych wątków badawczych.

Czas wystąpienia – 15 minut.

Języki robocze konferencji: język polski, rosyjski, angielski.

Formularz zgłoszenia wraz z proponowanym tematem i krótkim streszczeniem (do 500 znaków) w języku wystąpienia prosimy wypełnić na stronie internetowej: https://goo.gl/forms/XbGUgQWtZXKlYzbA3 do dnia 1 marca 2019 roku.

Teksty wystąpień o objętości od 20000 do 30000 znaków zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie lub recenzowanej monografii wieloautorskiej (zgodnie z decyzją uczestników konferencji).

Ważne terminy:

 • Nadsyłanie zgłoszeń do dnia 1.03.2019.
 • Przesłanie informacji o akceptacji tematu wystąpienia do 15.03.2019.
 • Wniesienie opłaty konferencyjnej do 1.04.2019.

Opłata konferencyjna:

Opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł (lub 100 euro dla cudzoziemców). Numer konta, na który należy wnosić opłatę zostanie podany w zawiadomieniu o akceptacji zgłoszenia.

Opłata konferencyjna obejmuje pokrycie kosztów organizacyjnych, przerw kawowych, obiadów oraz publikacji artykułów wygłoszonych na konferencji po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów naukowych.

Koszty przejazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy konferencji bądź ich macierzyste uczelnie.

Uczestników konferencji, którzy potrzebują oficjalnego zaproszenia do uzyskania wizy, prosimy o jak najszybsze powiadomienie o tym organizatorów.

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: konferencja.ksi@uw.edu.pl

Łączymy wyrazy szacunku

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr hab. Iwona Krycka-Michnowska (Uniwersytet Warszawski) - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

prof. Ałła Krawczuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy)

dr hab. Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski)

dr Monika Grącka (Uniwersytet Warszawski)

dr Elena Janchuk (Uniwersytet Warszawski) - sekretarz konferencji

dr Aliona Liubaya (Republikański Instytut Wyższej Szkoły)

dr Marcin Niemojewski (Uniwersytet Warszawski)

dr Oksana Ostapczuk (Moskiewski Uniwersytet Państwowy)

(informacja Organizatorów)


Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
01.03.2019
Opłata:
400 zł

Zobacz także

02.06.2017

Rozważna i/czy romantyczna - kobiecość na przestrzeni wieków / I Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Celem spotkania jest dyskusja na temat wizerunku i roli kobiety na przestrzeni wieków w ujęciu historycznym, filozoficznym, językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Konferencja stanowi również doskonałą okazję do podsumowania dotychczasowego stanu badań z zakresu historii kobiet, nakreślenia nowych problemów badawczych, a także integracji środowiska przedstawicieli nauk humanistycznych zajmujących się omawianą tematyką.

23.01.2017

Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności

Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową organizowaną przez Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury oraz Zakład Literatury Dawnej i XIX Wieku w Olsztynie.

18.10.2018

Kobiety na zesłaniu: XVIII - XX wiek. Historia, źródła, problemy

Zespółu Archiwum Kobiet IBL PAN zaprasza na wykład dr Swietlany Muliny "Kobiety na zesłaniu: XVIII-XX w.: historia, źródła, problemy", który odbędzie się w czwartek 18 października w sali 144 o godzinie 16:00.

23.10.2015

Wykłady otwarte odbywające się w ramach warsztatów naukowych "Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet: źródła, metodologia, polityka"

Miejsce: Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala 144

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.