Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 25.05.2017 g.09:00 - 26.05.2017 g.18:00
Дата размещения: 03.02.2017

Białostockie "Kontrasty": historia – przekaz – recepcja

Начало событияВид события:
Объявление о подаче писем
Местность:
Białystok
Организаторы:
Целевые аудитории:
аспиранты, Независимые ученые, Доктора

Zespół Badań Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji "Białostockie ‘Kontrasty’: historia – przekaz – recepcja", która odbędzie się w dniach 25–26 maja 2017r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Proponujemy wspólny namysł nad następującymi kwestiami:

 • ludzie „Kontrastów”: twórcy (np. dziennikarze, fotografowie, fotoreporterzy, artyści), wybitne osobowości/liderzy, zespół redakcyjny, wielowymiarowy portret środowisk(a) czasopisma, stali i przelotni współpracownicy, miejscowi i „desant”,
 • „Kontrasty” jako punkt zwrotny w karierze historia pisma – cezury wewnętrzne i zewnętrzne (m.in. 1974 rok, stan wojenny, 1989 rok), etapy rozwoju (lata „tłuste” i „chude”),
 • „Kontrasty” jako świadectwo życia intelektualnego w PRL-u, profil czasopisma (m. in. tematyka i formy wyrazu, decyzje personalne),
 • „Kontrasty” na tle historii prasy ogólnopolskiej i regionalnej,
 • „Kontrasty” wobec władzy: zakres swobody/zniewolenia polityką (w tym regionalną) PRL-u, komunikowanie z organami władzy, redakcja wobec PZPR, komunikowanie w warunkach cenzury politycznej,
 • „Kontrasty” jako czasopismo, jego struktura, działy tematyczne (ich zmienność, stałość, koniunktury), zawartość (np. tematyka wiejska, miejska, lokalna, regionalna, mniejszościowa, pograniczna, migracyjna),
 • ikonografia „Kontrastów” (okładki, fotografie, rysunki, grafika),
 • język i styl „Kontrastów”, osobowości autorskie a styl pisma,
 • rola „Kontrastów” w kształtowaniu białostockiego środowiska literackiego i intelektualnego; „Kontrasty” wobec innych mediów, instytucji kultury i nauki oraz ośrodków kulturalnych,
 • zakres i zasięg oddziaływania czasopisma: pozycja „Kontrastów” na mapie prasy okresu PRL-u, czytelniczy obieg „Kontrastów”, lokalna i ogólnopolska recepcja pisma,
 • „Kontrasty” w społecznej pamięci (regionu), stan badań i dokumentacja (np. w Internecie) różnych aspektów działalności czasopisma; dzieje czasopisma (ludzi go tworzących) po 1990 r.; dziedzictwo materialne i prawne „Kontrastów”,
 • „Kontrasty” jako dokument swoich czasów, dokument społeczny oraz świadectwo kształtowania tożsamości poprzez regionalne autonarracje; ludzie „Kontrastów” jako świadkowie historii,
 • udział „Kontrastów” w kształtowaniu form i poszerzaniu zakresu tematyki prozy niefikcjonalnej; gatunki dziennikarskie w „Kontrastach”; reportaż i reportażyści w „Kontrastach”,
 • „busz po Polsku” (Ryszard Kapuściński) – obraz Polski Północno-Wschodniej i regionalna specyfika w „Kontrastach”; orientalizacja; performatywny aspekt prozy niefikcjonalnej,
 • „Kontrasty” w relacjach centro-peryferyjnych; kategoria prowincji i centrum; mapa Polski według „Kontrastów”; miejsce regionu na mapie Polski według „Kontrastów”,
 • regionalizm „Kontrastów” – koncepcja i praktyka,
 • „Kontrasty” wobec mniejszości narodowych, etnicznych, językowych, wyznaniowych.

Jesteśmy otwarci także na inne Państwa propozycje.

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
17.03.2017 22:30
Подача заявок для участников до:
17.03.2017 22:30
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
3 февраля 2017; 08:51 (Grzegorz Czerwinski)
Дата правки:
7 мая 2017; 10:25 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

14.03.2017

X Jubileuszowy Tydzień Polonistów Uniwersytetu Rzeszowskiego

24.08.2017

Dni Nagrody Literackiej GDYNIA 2017

Nagroda Literacka GDYNIA dzięki formule równorzędnego wyróżniania poetów, prozaików, eseistów oraz tłumaczy szybko stała się ważnym i unikalnym wydarzeniem w polskim środowisku literackim. Dni Nagrody Literackiej GDYNIA 2017 odbędą się w dniach 31 sierpnia – 3 września w Muzeum Miasta Gdyni, Klubie Ucho oraz Muzeum Emigracji w Gdyni. Nagrody zostaną rozdane w sobotę, 2 września, podczas uroczystej gali w Muzeum Emigracji w Gdyni. Tegorocznemu finałowi Nagrody towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, w tym koncert Tymona Tymańskiego „Zatrzymaj wojnę!” oraz warsztaty krytycznoliterackie „GDYNIA pisze”. Na szczególną uwagę zasługuje akcja „Narodowe Czytanie 2017. Czytamy Wesele Wyspiańskiego”, która zostanie przeprowadzona 2 września w wybranych gdyńskich trolejbusach. 

19.04.2017

Seminarium z cyklu „Duchowość kobiet”

Serdecznie zapraszamy na piąte seminarium z cyklu „Duchowość kobiet” organizowane przez zespół Archiwum Kobiet IBL PAN oraz Instytut Religioznawstwa UJ. Gościniami spotkania będą pisarka Justyna Bargielska i artystka sztuk wizualnych Ada Karczmarczyk. Wystąpią one z krótkimi prezentacjami, które będą punktem wyjścia do dyskusji.

27.04.2016

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych to spotkania z wydawcami, tłumaczami – osobami i instytucjami, którym los promocji języka, literatury i kultury polskiej leży na sercu. To wyjątkowe forum było elementem VI Światowego Kongresu Polonistów, w sposób szczególny promującym czytelnictwo wśród odbiorców polskich i zagranicznych. Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych odbyła się 23 czerwca 2016 w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - Ciniba, jednym z najważniejszych miejsc związanych z promocją czytelnictwa w stolicy województwa śląskiego. Swą działalność zaprezentowały polskie i zagraniczne wydawnictwa, zaś uczestnicy Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych – prelegenci Kongresu, ale także zaproszeni goście, nauczyciele i wykładowcy śląskich i polskich szkół i uczelni, uczniowie, studenci oraz mieszkańcy miasta i regionu – mogli otrzymać za darmo lub nabyć za symboliczną cenę tytuły oferowane przez poszczególne wydawnictwa i redakcje. Była to okazja do wymiany myśli twórczej między osobami zaangażowanymi w prace nad powstawaniem książek, podręczników i czasopism, a ich odbiorcami – zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах