Полонистический бюллетень
Начало событияДата события: 28.11.2017 g.11:30
Дата размещения: 26.11.2017

Biuletyn Polonistyczny ‒ platforma prezentacji i popularyzacji polonistycznego życia naukowego / spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Bańskiej Bystrzycy

Начало событияВид события:
Встреча

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka", które odbędzie się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

O "Biuletynie Polonistycznym" opowiedzą Mariola Wilczak i Sylwia Pikula. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.30.

W spotkaniu udział wezmą:

1. doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

2. dr Bożena Kotuła, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

3. Mgr. Magdalena Zakrzewska-Verdugo, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

4. dr Mariola Wilczak, redaktor naczelna Biuletynu Polonistycznego

5. dr Sylwia Pikula, Biuletyn Polonistyczny

6. mgr Miłosz Waligórski, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricy

7. doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricy

8. Mgr. Anita Račáková, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricy

9. PaedDr. Milan Jozek, PhD.,Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

10. mgr Zuzana Obertova,  Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Organizatorzy spotkania:

doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

mgr Miłosz Waligórski


Spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka" są otwarte dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkań:
·       omawiamy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego",
·       prezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w "Biuletynie Polonistycznym",
·       przedstawiamy osobę Redaktora-koordynatora,
·       zapraszamy Państwa do rozmowy, wysłuchamy uwag i odpowiemy na pytania.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół "Biuletynu Polonistycznego"

autor plakatu: Paweł Ryżko

Информация

Адрес:
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
26 ноября 2017; 21:27 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
28 ноября 2017; 12:32 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

30.05.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" (wydarzenie towarzyszące konferencji "Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności")

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" - tym razem do Olsztyna. O "Biuletynie Polonistycznym" opowiedzą Mariola Wilczak i Przemysław Górecki. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.40 (Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka, parter, Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Będzie ono towarzyszyć ogólnopolskiej konferencji naukowej "Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności".

29.11.2017

Biuletyn Polonistyczny ‒ platforma prezentacji i popularyzacji polonistycznego życia naukowego / spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Wilnie

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka", które odbędzie się na Uniwersytecie Wileńskim.

23.10.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" (towarzyszące sympozjum "Wielkie Pomorze - wojna i pokój")

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka", które odbędzie się w przeddzień szóstej edycji międzynarodowego sympozjum "Wielkie Pomorze" pod hasłem "Wojna i pokój" 26 października 2017 r. w Słupsku . O "Biuletynie Polonistycznym" opowie Mariola Wilczak. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30 (Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, ul. Grodzka 3).

24.05.2017

Otwarte spotkanie "Tour de Polonistyka" na Uniwersytecie Rzeszowskim

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka". Tym razem zawitamy do Instytutu Filologii Polskiej UR. O powstaniu, celach, roli, sposobach działania, możliwościach i perspektywach rozwoju „Biuletynu Polonistycznego” opowie sekretarz redakcji Olga Zakolska.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах