Polish Studies Bulletin
Date of the event: 28.11.2017 g.11:30
Added on: 26.11.2017

Biuletyn Polonistyczny ‒ platforma prezentacji i popularyzacji polonistycznego życia naukowego / spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Bańskiej Bystrzycy

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka", które odbędzie się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

O "Biuletynie Polonistycznym" opowiedzą Mariola Wilczak i Sylwia Pikula. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.30.

W spotkaniu udział wezmą:

1. doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

2. dr Bożena Kotuła, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

3. Mgr. Magdalena Zakrzewska-Verdugo, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

4. dr Mariola Wilczak, redaktor naczelna Biuletynu Polonistycznego

5. dr Sylwia Pikula, Biuletyn Polonistyczny

6. mgr Miłosz Waligórski, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricy

7. doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricy

8. Mgr. Anita Račáková, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricy

9. PaedDr. Milan Jozek, PhD.,Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

10. mgr Zuzana Obertova,  Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Organizatorzy spotkania:

doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD.

mgr Miłosz Waligórski


Spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka" są otwarte dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkań:
·       omawiamy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego",
·       prezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w "Biuletynie Polonistycznym",
·       przedstawiamy osobę Redaktora-koordynatora,
·       zapraszamy Państwa do rozmowy, wysłuchamy uwag i odpowiemy na pytania.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół "Biuletynu Polonistycznego"

autor plakatu: Paweł Ryżko

Information

Address:
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.